Dřevorubec a současně astronom amatér poráží stromky pro vánoční trh a v tom se zasněně zahledí na oblohu s myšlenkou, zda tam daleko ve vesmíru jsou stromky taky. Poněkud bizardní představa, že? Přesto na tyto otázky jednoho dne dost možná astronomie dá snícímu dřevorubci odpověď.

 


V nejbližších týdnech a měsících se očekává objev prvních exoplanet zemského typu, na jejichž povrchu se může nacházet život. Objev jedné takové už sice byl letos ohlášen, slavnou story o nepotvrzení exoplanety Gliese 581 g však čtenáři určitě dobře znají.

 

Jakmile budeme znát desítky exoplanet zemského typu, přijde na paškál další fáze hledání života ve vesmíru. Kosmické i pozemské dalekohledy se budou snažit prozkoumat atmosféry těchto vzdálených světů. Astronomie v dalších dekádách nabídne i zajímavější možnosti. Podle změn albeda (množství odraženého světla) lze teoreticky rozeznat kontinenty od oceánů apod.

 

Christopher E. Doughty a Adam Wolf (Department of Global Ecology, Carnegie Institution, Stanford, Kalifornie) si však ve své simulaci pohráli s poněkud odvážnější myšlenkou. V budoucnu by rádi hledali na exoplanetách stromy! Princip je fakticky stejný jako v případě zmíněných oceánů. Stromy vrhají na povrch planety stíny, jejíž délka by se měla v průběhu času měnit. Následkem toho by se mělo měnit nepatrně i albedo planety.

 

Nancy Kiang z NASA Goddard Institute for Space Studies v New Yorku ale namítá, že podobné stíny mohou vrhat i hory. Wolf na to reaguje s tím, že u exoplanet zemského typu se předpokládají geologické procesy, které zajistí neexistenci geologických rysů o sklonu více jak 45°.

 

Nutno podotknout, že myšlenka hledat tímto způsobem stromy na exoplanetách není nová. Je však otázkou, zda vývoj života musel na planetách probíhat stejným „stromovým“ způsobem jako na Zemi. A v neposlední řadě je také otázka, kdy a jaké kosmické dalekohledy budou stromy na exoplanetách schopny nalézt, když většinu nadějných projektů NASA v tichosti zařízla.

 

Podnikatelům z dřevoprůmyslu tak můžeme případné investiční záměry prozatím rozmluvit.

 

Zdroje:

 

 

 

Reklama