3,6 m dalekohled Evropské jižní observatoře v Chile. Credit: ESO
3,6 m dalekohled Evropské jižní observatoře v Chile. Credit: ESO

Tým švýcarských, francouzských a německých astronomů, kteří pracují se spektrografem HARPS, oznámili objev 5 nových exoplanet. HARPS pracuje v chilských Andách od začátku roku 2003. Za sedm let si vydobyl kredit jednoho z nejúspěšnějších lovců exoplanet metodou měření radiálních rychlostí. „Na HARPS“ jdou kromě toho k ověření i objevy tranzitní fotometrie.

 


HD 1690 b
Exoplaneta o hmotnosti asi 6 Jupiterů obíhá okolo svého slunce s periodou 533 dní po dosti protáhlé eliptické dráze s výstředností 0,64. HARPS získal za 7 let na 42 měření mateřské hvězdy, která je nepatrně hmotnější ve srovnání se Sluncem. Hvězdou je obr spektrální třídy K1III s povrchovou teplotou necelých 4400 K.

 

HD 25171 b
Okolo hvězdy velmi podobné Slunci obíhá exoplaneta s hmotností Jupiteru s periodou 5 let. Konečně se tak daří objevovat „normální“ obry namísto typických horkých Jupiterů, kteří byli do nedávna dominantní skupinou mezi objevenými exoplanetami.

 

HD 72659 b (potvrzená)
Celkem 36 měření získal HARPS od roku 2004 do letošního roku u hvězdy HD 72659. Na základě dat se podařilo potvrdit existenci exoplanety o hmotnosti nejméně 3,2 Jupiteru, které okolo svého slunce obíhá s periodou 10 let ve vzdálenosti 4,7 AU. HD 72659 b byla ohlášena už v roce 2002 americkým týmem.

 

HD 217786 b – hnědý trpaslík?
Data z HARPSu z let 2006 až 2009 odhalila amplitudu výchylky radiálních rychlostí hvězdy ve výši úctyhodných 390 m/s. Takto velké „kymácení“ s hvězdou může mít na svědomí pouze skutečný macek. Hmotnost tělesa se odhaduje na minimálně 13 Jupiterů, což je hranice mezi planetami a hnědými trpaslíky. Další pozorování k objasnění povahy tohoto tělesa jsou proto více než žádoucí.

 

HD 113538 b a HD113538 c
Co by to byl za balík nových exoplanet, kdyby v něm nebyl alespoň jeden multiplanetární systém? Čestné úlohy se zhostila hvězda HD113538, u které provedl HARPS od února 2004 do června 2010 na 32 měření. Z nich nám vypadly dvě zajímavé planety. HD113538 b má hmotnost jen necelé třetiny Jupiteru a oběžnou dobu 263 dní. Její vzdálenější sestřička má hmotnost 0,7 Jupiteru a okolo hvězdy oběhne jednou za zhruba 4,5 roku.

 

Kandidáti
Kromě pěti nových a jedné potvrzené exoplanety byly zveřejněny údaje o několika kandidátech. HD33473A je primární složkou dvojhvězdy a je docela možné, že okolo ní obíhá jakási exoplaneta. Označení jakási je na místě, oběžnou dobu totiž lze jen odhadovat, stejně jako hmotnosti (6 až 29 Jupiterů zahrnuje hutnou škálu nejen planetárních objektů). Údaje o dalších kandidátech jsou uvedeny v závěru zdrojového článku.

 

Zdroj: The HARPS search for southern extra-solar planets: XXVI: Seven new planetary systems

 

 

Reklama