Dopad planetky v představách malíře. Credit: NASA
Dopad planetky v představách malíře. Credit: NASA

Když se nadhodí téma kolize Země s kosmickým vetřelcem, většinu z nás napadne nejspíše konec dinosaurů, hollywoodské filmy a drastické důsledky pro naši planetu. Nejčernějším scénářem podobných událostí jsou vlny tsunami, zaneřádění atmosféry prachem a následná zima s postupným vymíráním rostlinných i živočišných druhů. Nová studie se nyní zabývala otázkou, jaký vliv by měla kolize Země s planetkou či kometou na zemskou ozonovou vrstvu.

 


Ozonová vrstva nás chrání před účinky ultrafialového záření. Běžný člověk se o ni zajímá především při výběru opalovacího krému. Jak moc je to s ultrafialovým zářením špatné, se dozvíte díky UV-indexu, který se používá pro měření intenzity tohoto záření. Čím vyšší je UV-index, tím větší pozor byste si měli dávat při pobytu venku a válení se u vody. V našich zeměpisných šířkách se UV-index obvykle pohybuje okolo 0 až 3. Vyšších hodnot dosahuje UV-index v létě a během poledne, pozor bychom si měli dát v případě, že dosáhne 6,7.

 

Zatím nejvyšší hodnota UV-indexu naměřená na Zemi byla 20. Elisabetta Pierazzo z Planetary Science Institute se zabývala otázkou vlivu dopadu planetky či komety na ozonovou vrstvu. Z výsledků studie vyplývá, že už dopad středně velkého tělesa o velikosti 500 metrů až 1 kilometr může způsobit vážné narušení ozonové vrstvy na celém světě.

 

Pokud by došlo ke kolizi Země s kosmickým vetřelcem, je velmi pravděpodobné, že by impaktor dopad do některého z oceánu. Vodní plocha totiž zabírá většinu zemského povrchu. V důsledku dopadu by se do atmosféry dostalo velké množství mořské vody.

 

Dopad tělesa o velikosti 500 metrů by mohl vést k UV-indexu s hodnotami nad 20 po dobu několika měsíců. Objekt o velikosti 1 kilometrů by pak mohl narušit ozon takovým způsobem, že by UV-index dosáhl hodnoty až 56 po dobu až dvou let. Nejvíce postižené by přitom byly subtropické oblasti.

 

Aktuální hodnoty UV-indexu naleznete pro zajímavost na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

 

Zdroj: astronomynow.com

 

 

Reklama