Kosmický dalekohled Kepler
Kosmický dalekohled Kepler

Zajímavý úhel pohledu na nově zveřejněné výsledky z kosmického dalekohledu Kepler se objevil na internetu. Na našem webu neustále omíláme známou poučku o tranzitní fotometrii, kterou Kepler k hledání planet u cizích hvězd využívá. K tomu, aby kosmický dalekohled exoplanetu ulovil, potřebuje nutnou dávku štěstí.

 


Tranzit exoplanety před diskem mateřské hvězdy způsobí pokles jasnosti hvězdy pouze v případě, že rovina oběžné dráhy exoplanety směřuje téměř přesně k nám. Planetární průvodci hvězd jsou však nezbedné potvůrky, které si okolo svých sluncí obíhají, jak se jim zrovna vzpomene.

 

Astronomové jsou schopní vypočítat pravděpodobnost, s jakou Kepler tranzit uvidí. Vše záleží pouze a jen na dvou parametrech – poloměru hvězdy a velké poloose oběžné dráhy exoplanety. Čím blíže exoplaneta obíhá, tím větší je šance na její ulovení. Na druhou stranu platí, že s rostoucím poloměrem mateřské hvězdy šance na úspěch rovněž stoupají.

 

Výpočtový vzorec v jednoduchém tvaru:

 

(d* / a).100,

 

kde d* je poloměr hvězdy, a je velká poloosa planety.

 

Na webu scienceblogs.com se objevil pěkný výpočet. Představme si situaci, že Kepler pozoruje přesnou kopii naší Sluneční soustavy. Jakou má šanci, že objeví jednotlivé planety? V tabulce níže uvádíme nejen pravděpodobnost, že planeta bude tranzit vykonávat, ale také šance na její ulovení během prvních 33,5 dne mise. Právě z této doby byly před pár dny uvolněna první data. Pro přehlednost je v tabulce uvedena ještě délka tranzitu (jak dlouho planeta před hvězdou přechází) a oběžná doba.

 

Planeta
Doba tranzitu
Oběžná doba
Pravděpodobnost tranzitu
Pravděpodobnost nalezení během prvních 33,5 dní
Merkur
8,07 hodin
88 dní
0,76%
38,1%
Venuše
11,0 hodin
225 dní
0,41%
14.9%
Země
13,0 hodin
365 dní
0,30%
9,17%
Mars
16,1 hodin
687 dní
0,18%
4,88%
Jupiter
29,6 hodin
4 332 dní
0,056%
0,773%
Saturn
39,9 hodin
10 759 dní
0,031%
0,311%
Uran
56,7 hodin
30 799 dní
0,015%
0,109%
Neptun
71,2 hodin
60 190 dní
0,0098%
0,056%

Díky poměrně nízké pravděpodobnosti nalezení exoplanety pozoruje kosmický dalekohled Kepler na 150 000 vybraných hvězd, což by mělo poskytnout poměrně solidní planetární sklizeň. Postup navíc funguje i obráceně: na základě počtu jednotlivých typů objevených exoplanet mohou vědci dopočítat jejich přibližné množství v Galaxii.

 

Zdroj: scienceblogs.com

 

 

 

 

Reklama