Kosmický dalekohled Kepler
Kosmický dalekohled Kepler

Jen několik hodin nás pravděpodobně dělí od okamžiku, kdy NASA uvolní velký balík dat z kosmického dalekohledu Kepler. Ten by měl obsahovat data z prvních 43 dní vědecké části mise, která započala v květnu 2009. Data budou plně přístupná odborné i laické veřejnosti. Kromě toho se připravuje vydání 4 vědeckých článků.

 


V prvním vědeckém článku by měl tým okolo Keplera představit dosud objevené planetární kandidáty.

 

Data z kosmického dalekohledu procházejí počítačovou analýzou, při které se hledá pokles v jasnostech sledovaných hvězd. Prvním sítem projdou situace, kdy jasnost hvězdy mohla poklesnout díky přítomnosti tělesa o poloměru menším než 2 Rj (poloměry Jupiteru). Takový „potenciální“ objekt je označen zkratkou KOI (Kepler Object of Interest – Objekt Keplerova zájmu) a pořadovým číslem. Právě statistický přehled těchto objektů by měl být nyní zveřejněn. Podle odhadů jsou v připravovaném balíku stovky KOI!

 

Aby KOI povýšil na regulérní exoplanetu, musí být získáno spektrum mateřské hvězdy, z něhož se odhadne hmotnost domnělé planety a potvrdí její existence. Následně projde objev recenzním řízením a je publikován v odborném časopise. Na to si však musíme ještě počkat.

 

Druhý z článků rozebírá možné falešné poplachy v seznamu KOI. NASA tím chce ulehčit práci dalším pozorovatelům, aby zbytečně neztráceli čas pozorováním neexistujících exoplanet.

 

Stejným principem, kterým Kepler loví exoplanety, se hledají tzv. zákrytové dvojhvězdy. Rozdíl mezi exoplanetou a zákrytovou dvojhvězdou je z pohledu tranzitní fotometrie pouze ve hmotnosti daného tělesa. Je proto logické, že vedlejším produktem mise budou objevy zákrytových dvojhvězd. Ve třetím vědeckém článku se budou vědci zabývat nalezenými zákrytovými dvojhvězdami, kterých je asi 2 000!

 

Čtvrtý článek rozebere hvězdy, okolo kterých byly odhaleny dva a více KOI.

 

Dne 20. května 2010 proběhlo další tradiční stahování dat z Keplera. Vědci tentokrát nashromáždili na 95 GB dat. Další podobný manévr čeká Keplera mezi 22. a 25. červnem.

 

Institut SETI před pár dny zveřejnil zajímavou přednášku o dalekohledu Kepler. Příspěvek se sice netýká aktuálního dění, pokud však umíte anglicky, určitě si klip o délce 11 minut pusťte.

 

 

 

Zdroj: kepler.nasa.gov

 

 

 

 

Reklama