Čas od času uvízne v redakční poště dotaz na tištěnou verzi elektronického časopisu o exoplanetách a astrobiologii Gliese. Ten byl založen v roce 2008 a vychází 4x ročně ve formátu pdf. Tištěná verze by nepochybně zvýšila prestiž periodika a byla pro mnohé čtenáře přínosem. Na druhou stranu je však potřeba říci, že v kontextu současných trendů by se jednalo o krok zpět. Gliese má navíc okolo 70 stran ve formátu A5, takže vydávání tištěné verze by bylo příliš nákladné, nemluvě o dalších komplikacích apod. Proto jsme se rozhodli přijít s kompromisem, který jak věříme, bude atraktivní i pro čtenáře, jenž o tištěné verzi Gliese neuvažovali.

 


Na přelomu ledna a února příštího roku by měla světlo světa spatřit „Exoplanetární ročenka“. Ta bude obsahovat výběr článků z exoplanety.cz a Gliese za rok 2010, ale také zcela původní texty rekapitulující dění v oboru za celý rok. Chybět nebudou ani informace o nových exoplanetách, statistiky apod.

 

Exoplanetární ročenka by měla vycházet jednou ročně ve formátu A5 a rozsahu asi 160 stran. Svou koncepcí se bude jednat o světově unikátní dílo. Nic podobného nikde jinde nevychází a to ani v anglickém jazyce.

 

Celý proces vzniku a vydávání Exoplanetární ročenky, který máme k dispozici, je velmi pružný a kompatibilní. Nejsme závislí na žádných dotacích ani počtu prodaných (neprodaných) výtisků. Díky tomu zvažujeme od příštího roku (nebo samotného konce roku letošního) také občasné vydávání tematických brožur z rozličných oborů astronomie a kosmonautiky s pochopitelným akcentem na exoplanety, astrobiologii a Sluneční soustavu.

 

Do vydání první Exoplanetární ročenky je pochopitelně ještě spousta času. V průběhu roku vám přineseme další informace i ankety, na základě kterých budete moci sami ovlivnit její konečnou podobu.

 

  

 

 

 

Reklama