Keckovy dalekohledy na Havaji. Autor: NASA
Keckovy dalekohledy na Havaji. Autor: NASA

Americkým astronomům se podařilo objevit exoplanetu, která okolo své hvězdy obíhá v obyvatelné oblasti. Jedním dechem však musíme dodat, že se jedná o plynnou obří planetu o hmotnosti Saturnu.

 

Nová exoplaneta dostala označení HIP 57050 b a okolo svého slunce obíhá ve vzdálenosti 0,16 AU s periodou 41,4 dní. Pro představu uveďme, že se jedná o necelou polovinu oběžné doby Merkuru. Hmotnost exoplanety se odhaduje na 0,3 Jupiterů, což téměř přesně odpovídá hmotnosti našeho Saturnu.

 

Exoplaneta HIP 57050 b byla objevena spektrografem HIRES na Keckově dalekohledu. Jeden z největších teleskopů světa o průměru hlavního zrcadla 10 m najdeme společně s jeho dvojčetem na Havaji. Astronomové využili metodu měření radiálních rychlostí. Exoplaneta na sebe upozornila gravitačním ovlivněním své mateřské hvězdy, což se projevilo ve spektru hvězdy. Podle studie je bohužel jen velmi malá pravděpodobnost (cca 1%), že exoplaneta vykonává tranzity. Pokud by planetární průvodce přecházel z našeho pohledu před svou hvězdou, způsobil by pokles jasnosti hvězdy o rekordních 7%!

 

HIP 57050 b obíhá okolo svého slunce v obyvatelné oblasti. Jedná se o takovou vzdálenost od hvězdy, ve které může mít případná planeta zemského typu vhodné podmínky pro udržení vody v kapalném skupenství. Podle odhadů by se teplota na exoplanetě měla pohybovat okolo 230 K – tedy asi – 43°C.

 

Nový úlovek je však plynným obrem, takže pro hledání mimozemského života nebude vhodným cílem. Určitou šanci by mohly představovat případné měsíce exoplanety HIP 57050 b. Je ale otázkou, zda blízká vzdálenost od hvězdy vznik exoměsíců vůbec umožnila.

 

Mateřskou hvězdou je červený trpaslík HIP 57050 o hmotnosti třetiny Slunce a najdeme ho ve vzdálenosti 35 světelných let od Země. HIP 57050 je hvězdou s jednou z největších metalicit v našem okolí. Pod pojmem metalicita vyjadřují astronomové poměr prvků těžších než vodík a hélium, kterým se v astronomickém žargonu říká obecně „kovy“.

 

Další informace o exoplanetě a mateřské hvězdě na exoplanet.eu

 

Zdroj: http://iopscience.iop.org/0004-637X/715/1/271

 

 

 

 

Reklama