Planeta Venuše je 2. planeta sluneční soustavy. Je po Slunci a Měsíci nejjasnějším objektem oblohy; za dobrých podmínek viditelná i ve dne. Venuše byla odpradávna spojována s božstvy nejrůznějších předkřesťanských kultů. Nejen ve starých, ale i moderních jazycích pro ni existují jména Jitřenka a Večernice podle její ranní nebo večerní viditelnosti, což dokládá, že si jí lidé všímali více, než ostatních planet.

 

Venuše je planeta terrestrického typu. Některými fyzikálními parametry se podobá Zemi: průměr 12 103 km, oběžná doba 225 dní, vzdálenost od Slunce 0,7 AU. Jinými se však od Země velmi liší: a to především rozsáhlou, hustou atmosférou s velmi odraznou horní vrstvou. Ta přispívá jednak k její jasnosti, jednak byla dlouho překážkou pro její poznání. Před prvními radarovými pozorováními nebyla známa ani perioda její rotace, která je překvapivě dlouhá: 247 dní. Navíc Venuše rotuje (jako jediná z planet) v opačném smyslu než v jakém obíhá kolem Slunce. Fyzikální podmínky na povrchu Venuše jsou extrémní: tlak téměř 90 atmosfér, teplota +425 °C (vyšší než na Sluncem osvětlené straně Merkuru).

 

V březnu 2010 se Venuše po dlouhé době objeví na večerní obloze. Zpočátku ji uvidíme nízko nad západním obzorem. Bude se ale rychle vzdalovat od Slunce a zapadat stále později. Současně poroste i její deklinace a bude se posouvat k severozápadu. V květnu bude Venuše výrazným objektem po téměř celou první polovinu noci; zapadat bude před půlnocí. V průběhu června a července se podmínky její viditelnosti začnou zvolna zhoršovat. V srpnu bude Venuše svítit už jen nízko nad západním obzorem. V září se začne ztrácet ve slunečním světle.

 

Za dlouhé období její průměrné viditelnosti dojde k řadě úkazů s jinými planetami a s Měsícem.

 

S Měsícem (2 dny po novu) nastane ve dne nad obzorem (ve 12 h SEČ) konjunkce 17. března. Venuše bude 6° jižně.

 

Koncem března a v první polovině dubna bude na večerní obloze pozorovatelný také Merkur. Ten se k Venuši 4. dubna v 9 h přiblíží na 3°.

 

Další konjunkce s Měsícem, 14. dubna ve 14 hodin, bude těsnější: Venuše bude 3,6° jižně. Ke konci dubna se Venuše přiblíží k Plejádám; 24. dubna bude v konjunkci s nejjasnější hvězdou této hvězdokupy — Alcyone (Venuše 3,5° jižně). 28. dubna se bude Venuše nacházet ve „zlaté bráně ekliptiky“ mezi Aldebaranem a Plejádami. 4. května nastane poměrně vzdálená konjunkce s Aldebaranem (Venuše 6,5° severně). 16. května v 10 hodin nastane poměrně těsná konjunkce Venuše s Měsícem. Venuše bude 0,4° jižně. Zákryt nebude pozorovatelný z území České republiky. Podrobnosti o těchto úkazech najdete na stránce České skupiny pozorovatelů planet v sekci Viditelnost planet.

 

 

 

Reklama