Kdyby byl sklon zemské osy jiný, byla by naše planeta zmrzlým světem.
Kdyby byl sklon zemské osy jiný, byla by naše planeta zmrzlým světem.

V poslední době se astronomům tu a tam podaří objevit exoplanetu, na jejímž povrchu byste cítili pevnou půdu pod nohami…tedy pokud by vás dříve nerozmašírovala podstatně větší gravitace. Řeč je pochopitelně o super-Zemích. Exoplanety o hmotnosti 2 až 10 Zemí se staly logickým cílem astrobiologických studií. Podle některých vědců poskytují super-Země lepší příležitost pro vznik života.

 

Mnohdy si to neuvědomujeme, ale našemu Měsíci vděčíme za mnohé. Je to právě náš kosmický souputník, jenž stabilizuje zemskou osu. Kdyby se její sklon v čase velmi rychle měnil, znamenalo by to silné klimatické výkyvy, což by pro život na Zemi rozhodně nebyla příznivá zpráva. Problém by nastal i v případě, že by sklon zemské osy byl podstatně větší než známých 23,5°. Naše planeta by v tomto případě byla zmrzlým, ledovým světem.

 

David Spiegel z Columbia University přichází se studií, podle které super-Země nejsou na sklon rotační osy tak citlivé jako naše planeta. Dokonce i v extrémních případech, kdy je osa rotace téměř kolmá na rovinu oběžné dráhy (v naší Sluneční soustavě případ Uranu) by super-Země nemusela být zmrzlým a nehostinným světem.

 

Zdroj: universetoday.com

 

 

Reklama