Plaketa umístěna na sondách Pioneer 10 a 11 s poselstvím pro případné nálezce. Zdroj: Wikipedia
Plaketa umístěna na sondách Pioneer 10 a 11 s poselstvím pro případné nálezce. Zdroj: Wikipedia

Letos tomu je už 50 let, co Frank Drake poprvé namířil radioteleskop k nebi, aby se pokusil zachytit případný signál mimozemských civilizací. Jeho myšlenka se nakonec přetavila v dnes celosvětově známý projekt SETI. Astronomové zkoušeli v posledních desetiletích také opačný postup. Do vesmíru se vydala poselství pro případné obyvatele vzdálených planetárních soustav.

 

Destičky ze vzkazem z planety Země nesou vstříc kosmickým dálavám čtyři americké sondy Pioneer a Voyager. Duchovním otcem těchto plaket je mimochodem slavný americký astronom Carl Sagan, autor knižní předlohy k filmu Kontakt.

 

Když kosmičtí poutníci v 70. letech minulého století startovali, objevily se vášnivé diskuse nad obsahem vesmírného poselství. Případní nálezci musí zprávě rozumět, ale na druhou stranu je otázka, kolik toho chceme o sobě vlastně prozradit? Nemůže být pro nás vysílání zpráv do vesmíru nebezpečné? Neupozorňujeme na sebe až příliš? Není to stejné, jako bychom si na dveře svého domu pověsili velký nápis: „Od pondělí do pátku nejsem doma, klíč je pod rohožkou“?

 

Sondy Voyager a Pionner dorazí k nejbližším hvězdám za miliony let, což je přece jen poněkud dlouhá doba. Astronomové proto zvolili rychlejší…vlastně nejrychlejší možný způsob vesmírné komunikace. Láhev se zprávou pro případné nálezce již nemá podobu plakety na palubě kosmické sondy ale elektromagnetického záření, jenž je radioteleskopem vysláno rychlostí světla k vybraným cílům.

 

1974: Arecibo

 

První zpráva do vesmíru byla vyslána v roce 1974 pomoci radioteleskopu Arecibo. Jednalo se o poměrně krátký vzkaz, obsahující jen 1679 „bitů“ informací. Tato hodnota byla zvolena záměrně, jedná se o součin prvočísel 23 a 73. Pokud by někdo zprávu dekódoval, nalezl by několik jednoduchých obrázků o nás a planetě Zemi. Zpráva byla vyslána pouze jednou a to směrem ke kulové hvězdokupě M13, kam by měla dorazit v roce 26 974.

 

Slavný radioteleskop Arecibo (Portoriko). Jeho průměr je 305 m. Proslavil se mimo jiné jako objevitel první exoplanety u pulsaru a v současné době je zdrojem dat pro projekt SETI.
Slavný radioteleskop Arecibo (Portoriko). Jeho průměr je 305 m. Proslavil se mimo jiné jako objevitel první exoplanety u pulsaru a v současné době je zdrojem dat pro projekt SETI.

 

1986: Dostatečně šílené poselství

 

V 80. letech přišel umělec a vědec Joe Davis s poměrně zvláštním nápadem. Uvědomil si, že do vesmíru dosud nebyl vyslán detailní popis lidských genitálií a procesu rozmnožování. Rozhodl se proto nahrát vaginální stahy jisté baletky a vyslat je ke dvěma blízkým hvězdným systémům Epsilon Eridani a Tau Ceti radioteleskopem Millstone Hill Radar (MIT). Jeho snahu sice po pár minutách vysílání přerušila americká armáda, zprávy však přesto dosáhly svých cílů: Epsilon Eridani v roce 1996 a Tau Ceti v roce 1998. Pokud by okolo některé z hvězd obíhala exoplaneta a na jejím povrchu se nacházel život, dostali bychom odpověď v roce 2006, resp. 2008. Jak jistě tušíte, odpověď nedorazila. Zajímavější je spíše úvaha, jak by taková odpověď vůbec vypadala…

 

1999: Cosmic Call 1

 

V roce 1999 byla do vesmíru vyslána první zpráva, která vešla do historie jako „Cosmic Call“. Ivan Dutil a Stéphane Dumas vyvinuli matematický postup psaní vesmírných poselství, o kterém se předpokládá, že by měl být univerzální a tedy dobře čitelný pro případné mimozemské posluchače. Ve dvou sadách (Cosmic Call 1 a Cosmic Call 2) byly v letech 1999 a 2003 vyslány zprávy k vybraným hvězdám pomoci radioteleskopu RT-70 na Ukrajině. Podrobnější údaje připojujeme v tabulce níže.

 

Cílové hvězdy zpráv Cosmic Call

Jméno hvězdy
Označení hvězdy
Souhvězdí
Doručení (rok)
Zpráva
16 Cyg A
HD 186408
Labuť
2069
Cosmic Call 1 (roku 1999)
15 Sge
HD 190406
Šíp
2057
Cosmic Call 1 (roku 1999)
HD 178428
Šíp
2067
Cosmic Call 1 (roku 1999)
Gl 777
HD 190360
Labuť
2051
Cosmic Call 1 (roku 1999)
Hip 4872
Kasiopeja
2036
Cosmic Call 2 (roku 2003)
HD 245409
Orion
2040
Cosmic Call 2 (roku 2003)
55 Cnc
HD 75732
Rak
2044
Cosmic Call 2 (roku 2003)
HD 10307
Andromeda
2044
Cosmic Call 2 (roku 2003)
47 UMa
HD 95128
Velká medvědice
2049
Cosmic Call 2 (roku 2003)
Zdroj: Wikipedia

 

2001: Mládí vpřed

 

Alexander Zaitsev z Ruské akademie věd a tým z Cosmic Call 1 poslali v roce 2001 poselství k šesti hvězdám. Nejednalo se o „vědecky sestavenou“ zprávu jako v roce 1999, ale o vzkazy mladých Rusů. Podstatnou část zprávy tvořil koncert, hraný na elektronický hudební nástroj Tehermin. Jednou z vybraných hvězd byla 47 Ursae Majoris, okolo které byly v letech 1996 a 2001 objeveny dvě exoplanety. První z nich má hmotnost 2,6 Jupiteru a okolo svého slunce obíhá s dobou oběhu 1 083 dní. Druhá planeta má hmotnost 0,46 Jupiteru a oběžnou dobu 2 190 dní. Nelze vyloučit, že okolo hvězdy mohou obíhat i planety zemského typu, na jejichž povrchu se nachází podmínky vhodné k životu. Mateřskou hvězdu můžete na obloze vidět v souhvězdí Velké Medvědice i pouhým okem. 47 Ursae Majoris se nachází ve vzdálenosti 46 světelných let od Země.

 

Radioteleskop RT-70 o průměru 70 m najdeme v lázeňském městě Jevpatorija (západní část Krymu, Ukrajina). Pomoci tohoto radioteleskopu byly odeslány zprávy Cosmic Call.
Radioteleskop RT-70 o průměru 70 m najdeme v lázeňském městě Jevpatorija (západní část Krymu, Ukrajina). Pomoci tohoto radioteleskopu byly odeslány zprávy Cosmic Call.

 

2003: Cosmic Call 2

 

V roce 2003 byly stejným radioteleskopem jako o čtyři roky dříve poslány zprávy k blízkým hvězdám. Projekt byl financován společnosti Team Encounter, která plánovala vyslání malé kosmické lodi na bázi sluneční plachetnice, jenž by se vydala do vesmírných končin s poselstvím a vzorky vlasů, fotografiemi apod. Ke startu lodě nedošlo a společnost v roce 2004 skončila. Mezi vybranými hvězdami, pro zaslání zprávy v roce 2003, byly mimo jiné už výše popsaná 47 Ursae Majoris a také 55 Cnc. Okolo této hvězdy bylo v letech 1996 až 2007 objeveno rekordních 5 exoplanet. Zprávy z roku 2003 obsahovaly nejen matematicky kódované poselství jako v roce 1999, ale třeba také pozdravy dětí z 50 zemí světa, obrázky, hudbu apod.

 

Jedna z univerzálních zpráv Cosmic Call. Autor: APOD NASA
Jedna z univerzálních zpráv Cosmic Call. Autor: APOD NASA

 

2005: Na komerčních vlnách

 

V roce 2005 začala společnost Deep Space Communications Network nabízet posílání soukromých zpráv do vesmíru. Podle webu společnosti může váš vzkaz obsahovat až 5 fotografií nebo 2 minuty videa a 50 psaných slov. Po zaplacení vskutku symbolických 299 dolarů (5 400 Kč) dostanete certifikát s potvrzením, že vaše zpráva byla odeslána do vesmíru.

 

(pokračování)

 

Zdroj: newscientist.com

 

 

 

 

 

 

Reklama