Světelné křivky prvních pěti úlovků dalekohledu Kepler.
Světelné křivky prvních pěti úlovků dalekohledu Kepler.

Kosmický dalekohled Kepler má na svém kontě prvních 5 objevených planet, které obíhají okolo cizích hvězd.

 

NASA představila první „balík“ exoplanet ulovených Keplerem na kongresu Americké astronomické společnosti, který se tento týden koná ve Washingtonu.

 

Nové exoplanety dostaly názvy Kepler 4b, 5b, 6b, 7b a 8b. Pokřtěny byly podle svého objevitele, pořadového čísla a písmene „b“, které značí první objevenou exoplanetu u dané hvězdy. Seznam nových přírůstku nečekaně začíná až u exoplanety s pořadovým číslem „4“. První tři exoplanety (Kepler-1b až Kepler-3b) už byly objeveny dříve pozemskými dalekohledy a Kepler si na nich pouze otestoval vědeckou aparaturu.

 

Pět nových exoplanet

 

Nově objevené planety u cizích hvězd jsou typu horký Jupiter. Hmotnost jednotlivých planet se pohybuje od 0,077 po 2,1 Jupiteru. Všechny exoplanety obíhají velmi blízko svých mateřských hvězd s dobou oběhu 3 až 4 dny.

 

Vhodné podmínky k životu na těchto planetách budeme hledat jen stěží. Teplota se na jejich povrchu pohybuje od 1 200 do 1 600°C.

 

Zájem astronomů vzbudila zejména exoplaneta Kepler-7b, která má hustotu jen 0,17 g/cm3, což je téměř 6x méně než voda.

 

Vědci z NASA mohli vypočítat hustotu exoplanet na základě znalosti jejich průměru a hmotnosti. První údaj dodal dalekohled Kepler, hmotnost zjistily ze spekter mateřských hvězd pozemské dalekohledy.
Hlavním cílem dalekohledu Kepler jsou planety zemského typu, obíhající okolo svého slunce v obyvatelné zóně, což znamená, že se na jejich povrchu může nacházet voda v kapalném skupenství a teoreticky i podmínky pro život, jak ho známe ze Země. Mezi prvními pěti úlovky taková planeta není, což však astronomy nepřekvapilo. K objevení kýžených planet bude muset Kepler pozorovat vybrané hvězdy po dobu asi 3 let. Prvních pět úlovků se přitom podařilo objevit v datech, které dalekohled získal během prvních 6 týdnů ostrého pozorování.

 

Hledání druhé Země i dalších vzdálených světů

 

Kosmický dalekohled Kepler se do vesmíru vydal 7. března 2009. Po otestování přístrojů zahájil lovec exoplanet v polovině května vědecká pozorování. Kepler sleduje nepřetržitě asi 100 000 vybraných hvězd v souhvězdí Labutě. Pokud planeta z našeho pohledu přechází před svou hvězdou, dojde k nepatrnému poklesu jasnosti hvězdy. Kepler je schopen tyto změny v jasnosti hvězdy odhalit. Astronomové předpokládají, že dalekohled během 3,5 let trvající mise odhalí až 900 planet u cizích hvězd, z toho asi 50 planet o hmotnosti jako Země. Od roku 1995 se zatím astronomům podařilo objevit na 410 planet u cizích hvězd.

 

Druhou várku exoplanet, objevených dalekohledem Kepler, oznámí NASA pravděpodobně letos v létě.

 

Tabulka: základní údaje o exoplanetách Kepler-4b, Kepler-5b, Kepler-6b, Kepler-7b a Kepler-8b
Tabulka: základní údaje o exoplanetách Kepler-4b, Kepler-5b, Kepler-6b, Kepler-7b a Kepler-8b

 

 

Podrobnější informace o nových exoplanetách na oficiálních stránkách dalekohledu Kepler.

 

K objevu exoplanet Keplerem se tento týden ještě vrátíme v dalším článku!!

 

 

 

 

 

 

Reklama