GJ 1214 b (vpravo) u červeného trpaslíka v představách malíře.
GJ 1214 b (vpravo) u červeného trpaslíka v představách malíře.

Velký povyk vzbudil v posledních hodinách mezi novináři a veřejnosti objev exoplanety GJ 1214 b. Jedná se skutečně o druhou Zemi? Nikoliv! GJ 1214 b má 6x větší hmotnost než naše Země a neobíhá okolo své mateřské hvězdy v obyvatelné zóně, jak se můžete dočíst na některých webech.

 

Nebudeme chodit příliš dlouho kolem horké kaše. Nově objevená exoplaneta s označením GJ 1214 b rozhodně není příliš podobná naší rodné hroudě. Přestože se nejedná o planetu zemského typu, která obíhá v obyvatelné oblasti a na jejíž objev všichni netrpělivě čekáme, je nejnovější přírůstek cenný a výjimečný v několika aspektech. GJ 1214 b je:

  • První super-Země objevená tranzitní metodou ze Země.
  • Druhá super-Země objevená tranzitní metodou.
  • Exoplanetou s velmi hustou atmosférou o výšce 200 km.

 

Exoplaneta GJ 1214 b má hmotnosti asi 6 Zemí a průměr téměř třikrát větší ve srovnání s naší planetou. GJ 1214 b tedy jednoznačně spadá do kategorie tzv. super-Zemí. Exoplaneta obíhá okolo svého slunce s periodou 1,6 dní ve vzdálenosti 0,014 AU. Nová exoplaneta tedy neobíhá v obyvatelné zóně, která se u dané hvězdy nachází ve vzdálenosti přibližně 0,04 až 0,07 AU.

 

Mateřskou hvězdou je v tomto případě červený trpaslík, který se nachází ve vzdálenosti asi 42 světelných let od nás.

 

Dalekohledy projektu MEarth.
Dalekohledy projektu MEarth.

 

Podle teoretických modelů by měla mít GJ 1214 b velmi hustou atmosféru, sahající do výšky až 200 kilometrů. Vzhledem k malé vzdálenosti od hvězdy lze očekávat, že teplota na povrchu planety dosahuje teploty kolem 200 °C.

 

GJ 1214 b je druhou super-Zemí, která byla objevena tranzitní metodou. První byla CoRoT-7 b. Zatímco GJ 1214 b byla objevena dalekohledem ze Země, kolegyni ulovil kosmický dalekohled.

 

CoRoT-7 b má menší hmotnosti i průměr, takže se předpokládá výskyt skalnatého jádra. Naproti tomu GJ 1214 b se patrně skládá až ze ¾ ledu, zbytek připadá na křemík a železo.

 

Exoplaneta byla objevena projektem MEarth, který disponuje 8 dalekohledy o průměru 40 centimetrů. Údaje o hmotnosti byly získány ze spektra mateřské hvězdy dalekohledem o průměru 3,6 m, na kterém je instalován legendární spektrograf a lovec exoplanet HARPS. Dalekohled se nachází na observatoři La Silla v Chile.

 

V nejbližší době by se na exoplanetu GJ 1214 b měl zaměřit Hubblův kosmický dalekohled a jeho kolega Spitzer. Cílem je získání podrobnějších informací o atmosféře vzdáleného světa.

 

Základní údaje:

  • GJ 1214 b
  • Hmotnost: 6,55 Mz
  • Poloměr: 2,7 Rz
  • Oběžná doba: 1,6 dne

 

Další informace naleznete také na vzdalenesvety.cz

 

Zdroj: universetoday.com

 

 

Reklama