Exoměsíc v představách malíře. Autor: Dan Durda
Exoměsíc v představách malíře. Autor: Dan Durda

Je to přesně půl roku, co se do vesmíru vydal kosmický dalekohled Kepler. První výsledky bychom mohli znát už koncem letošního roku. Na objev exoplanet zemského typu si musíme ale ještě 3 roky počkat. Podle nejnovějších simulací by Kepler mohl nakonec předčit veškerá očekávání a objevit i velké množství měsíců, obíhajících okolo exoplanet.

 

Dr. David Kipping z University College London připravil simulaci, do které zadal předpokládanou úroveň signálu z dalekohledu Kepler. Dle jeho závěrů se zdá, že kosmický dalekohled by měl být schopen nalézt měsíce, obíhající okolo exoplanet.

 

Primárním úkolem dalekohledu Kepler je hledání exoplanet zemského typu, které obíhají okolo svých hvězd v zóně života. Dalekohled sleduje 100 000 vybraných hvězd v souhvězdí Labutě. Pokud z našeho pohledu přechází exoplaneta před svou hvězdou, dojde k poklesu její jasnosti v řádů desetin až setin procenta a Kepler tyto odchylky dokáže odhalit.

 

Na základě napozorovaných dat dokáží astronomové vypočítat velikost planety i parametry její oběžné dráhy. V případě, že okolo planety obíhá měsíc, ovlivňuje ji svou gravitací a to se nutně musí projevit na oběžné dráze. Odchylky v parametrech oběžné dráhy jsou ale velmi malé, ale podle simulace pro dalekohled Kepler dosažitelné.

 

Podle výsledků by měla být největší šance na nalezení „exoměsíců“ u planet podobných Saturnu. Tedy u obřích plynných exoplanet s nízkou hustotou. Obří planety způsobují při tranzitu větší pokles jasnosti mateřské hvězdy než planety zemského typu. Případný měsíc, obíhající okolo těchto planet, způsobuje zřetelnější odchylky oběžné dráhy u „lehčích“ planet jako je Saturn a podstatně menší u „těžkých“ planet jako je třeba Jupiter.

 

David Kipping se domnívá, že Kepler by mohl najít exoměsíce o hmotnosti až 0,2 Zemí! Astrobiology by ale pochopitelně zajímaly spíše měsíce o hmotnosti nepatrně větší. Pokud by exoplaneta s takovým měsícem obíhala v přijatelné vzdálenosti od mateřské hvězdy, mohla by se na povrchu měsíce nacházet voda v kapalném skupenství. Říci ale cokoliv o obyvatelnosti měsíců u exoplanet je hudbou velmi vzdálené budoucnosti. Zvláště v kontrastu s tím, že doposud nejsme schopni vyvrátit existenci života na některých měsících planet Sluneční soustavy – Titanu, Europě nebo Enceladu.

 

V naší Galaxii mohou existovat tisíce a možná i miliony obyvatelných exoplanet a exoměsíců. Kepler nám pomůže nalézt alespoň jejich nepatrný zlomek.

 

Zdroj: sciencedaily.com

 

 

 

 

 

 

Reklama