Exoplaneta typu horký Jupiter v představách malíře
Exoplaneta typu horký Jupiter v představách malíře
Francouzští astronomové přicházejí se zajímavým objevem. Podle jejich zjištění má exoplaneta tau Boo b dosti značný vliv na svou mateřskou hvězdu, které překlápí jednou za dva roky magnetické póly.

 

Rim Fares a Paul Sabatier z francouzské Univerzity v Toulouse zjistili, že horcí Jupiteři mohou mít významný vliv na své mateřské hvězdy. Pokud je planeta dostatečně hmotná a obíhá blízko svého slunce, může urychlit překlopení jeho magnetických pólů. Jedním z příkladů je exoplaneta tau Boo b, jenž obíhá okolo hvězdy o hmotnosti 1,3 Slunce. Hvězda se nachází ve vzdálenosti asi 50 světelných let směrem v souhvězdí Pastýře.

 

Samotný viník, exoplaneta tau Boo b, má hmotnost 3,9 Mj a okolo své hvězdy obíhá ve vzdálenosti 0,046 AU s dobou oběhu 3,3 dne. Jedná se o typického představitele kategorie horkých Jupiterů. Exoplaneta má způsobovat překlopení magnetických pólů hvězdy každé dva roky, tedy 11x častěji než je tomu v případě Slunce. Příčinou je patrně značná gravitační síla planety.

 

Tento případ je jasným důkazem toho, že pokud planeta obíhá okolo hvězdy velmi blízko, má to značný vliv na obě tělesa.

 

Zdroje:

 

 

Reklama