Galaxie v Andromedě
Galaxie v Andromedě

Všechny doposud objevené planety mimo Sluneční soustavu patří do naší Galaxie. Hledání exoplanet je velmi mladou části astronomie. Vždyť je to teprve 14 let od chvíle, kdy astronomové z Ženevské observatoře objevili exoplanetu u hvězdy 51 Peg. Přestože výzkum exoplanet kráčí kupředu doslovy mílovými kroky, nedokážeme zatím objevit exoplanetu zemského typu. Několik milionů kilometrů od Země se o to právě snaží dalekohled Kepler. Většina dosud objevených planet jsou tzv. horcí Jupiteři. Jedná se o velmi hmotné exoplanety, obíhající blízko svých sluncí. Ne že by snad tyto planety byly ve vesmíru v přesile, to jen my nedokážeme objevit planety menší. Ve světle těchto události vypadá objev planety z jiné galaxie jako hudba velmi vzdálené budoucnosti. Ale není vše takové, jak se na první pohled zdá…

 

Z výsledků nové simulace vyplývá, že lze objevit planetu v cizí galaxii už současnou technikou. Historickému objevu jsme tak dnes možná mnohem blíže, než si myslíme.

 

Klíčem jsou gravitační mikročočky. Doposud se podařilo pomoci gravitačních mikročoček objevit 8 exoplanet (viz katalog). Téměř monopolní postavení drží mezinárodní projekt OGLE, který vede Polsko. OGLE má na svém kontě 6 z 8 exoplanet, objevených touto metodou.

 

Princip metody vychází z obecné teorie relativity. Představte si velmi vzdálenou hvězdu, před kterou přechází bližší hvězda. Světlo vzdálenější hvězdy je zesíleno průchodem v těsné blízkosti bližší hvězdy, která působí svou gravitací a zakřivuje okolní prostor. Bližší hvězda funguje fakticky jako klasická čočka. Změnu jasnosti vzdálené hvězdy si můžete vynést do grafu. Pokud okolo bližší hvězdy obíhá nějaká planeta, pak i ona svou gravitací zesílí světlo vzdálené hvězdy a v grafu se to projeví jako krátkodobé nepatrné zjasnění.

Gravitační mikročočka – v grafu je patrný malý pík, který značí přítomnost planety.
Gravitační mikročočka – v grafu je patrný malý pík, který značí přítomnost planety.

Gravitační mikročočka – v grafu je patrný malý pík, který značí přítomnost planety.

 

Podle nových simulací by astronomové měli být schopni stejnou metodou najít planety, které se nachází v jiné galaxii. Štěstí můžeme zkusit u blízké galaxie v Andromedě, která je od nás vzdálena asi 2 miliony světelných let. Podle výsledků simulace se zdá, že pokud bychom pozorovali danou galaxii po dobu 9 měsíců dalekohledem o průměru 4 metry, měli bychom najít 1-2 planety.

 

Philippe Jetzer z Univerzity v Curychu zatím ale u kolegů nepochodil a tak se bude muset spokojit s polovičním dalekohledem, jenž se nachází v Německu na hoře Wendelstein. Jetzer a jeho kolegové z Mnichova přesto věří, že se jim podaří objevit první planetu, nacházející se v jiné galaxii.

 

Nevýhodou metody gravitační mikročočky je fakt, že úkaz trvá relativně krátkou dobu a je prakticky neopakovatelný. Případně objevené exoplanety tak není možné dále zkoumat a ani ověřit jejich existenci.

 

Zdroj: newscientist.com

Reklama