Pohledem do kalendáře zjišťuji, že je to dnes přesně rok a měsíc od chvíle, co spatřil světlo světa časopis Gliese.

Původně měl časopis vycházet 6x ročně, nakonec jsem se ale rozhodl pro jeho čtvrtletní vydávání, což se s odstupem času ukázalo jako správná volba. Od 2. čísla dělá sazbu Gliese ředitel hvězdárny ve Valašském Meziříčí Ing. Libor Lenža, za což mu patří dík. Gliese je tak doufejme po obsahové i grafické stránce lákavým elektronickým časopisem. Bez zajímavosti není ani fakt, že svým zaměřením je jediný svého druhu na světě.

 

Brzy by mělo vyjít šesté číslo časopisu. Za poměrně krátkou dobu si Gliese našel své čtenáře. E-mailem ho zdarma odebírá na 300 lidí, z internetu si ho pak stahuje a čte 1500 až 2 000 lidí! Zdá se že i přesun pod doménu exoplanety.cz Gliese prospěl a čtenáři si oblíbili i prohlížení pomocí služby wobook.com. Zatím poslední číslo Gliese si pomocí této služby prohlédlo na 1 100 čtenářů, číslo 4/2008 dokonce 2 700 čtenářů.

 

Dalším a nejbližším krokem by mělo být zlepšení kvality časopisu. Články už od první chvíle prochází jazykovou korekturou. V současné době by měly být texty bez pravopisných chyb díky panu Květoslavu Beranovi.

 

Vyloučit nelze ani vydávání tištěné verze časopisu Gliese. Několik úvah a plánů již existuje, nejedná se ale o triviální záležitost a tak je nutná trpělivost. Pokud začne Gliese vycházet v tištěné podobě, budete o tom včas informováni.

 

Reklama