Exoplaneta na archivním snímkuV loňském roce byla objevena trojice planet v systému HR 8799 na snímcích z roku 2007 (viz článek zde). To přinutilo astronomy podívat se i na jiné starší snímky, jestli na nich planety nenajdou. A skutečně, dvě z těchto tří planet byly objeveny na fotografiích z roku 2004. Nejde přitom o samoúčelné hledání. Delší doba, po kterou pohyb planety můžeme sledovat, dovoluje přesněji určit její dráhu.

 

Ještě hlouběji v minulosti se podařilo najít jednu (tu „vnější“) z planet na snímku, vytvořeném kamerou NISMOS roku 1998. K získání obrazu byla vyvinuta nová metoda. Zásadním problémem bylo ze snímku odstranit světlo samotné hvězdy, ale zanechat na něm obraz planety. K testům zobrazování světla hvězdy bylo použito více než 200 fotografií z 20 různých zdrojů. Výsledkem je snímek, který vidíte.
Postupné zpracování snímků (od a k c,d) pomohlo planetu najít (na dolních dvou snímcích jde o světlejší bod v mezikruží ). Orientace obou obrázků je ovšem různá (viz šipky v levém horním rohu snímků) a poloha planety na různých místech snímků c a d tedy nesouvisí s jejím pohybem kolem hvězdy. V každém případě však z polohy planety (a z novějších snímků) plyne, že je její trajektorie téměř kruhová a my ji vidíme „shora“. Velká poloosa dráhy měří asi 70 AU.

 

Nová metoda zvyšuje možnost najít exoplanetu v blízkosti mateřské hvězdy asi 10x. To znamená, že se můžeme těšit na další „objevy“. Stačí jen vědět, jestli planeta u hvězdy je, technika se postará o zbytek. Je tedy zřejmé, že takto bude možné získat přímé obrazy planet, objevených metodami jinými.

 

Zdroj: astronet.ru

 

 

Reklama