Olympus Mons
Olympus Mons

Olympus Mons na Marsu je nejvyšší horou ve Sluneční soustavě. Se svou výškou 25 kilometrů a průměrem základny 550 kilometrů mnohonásobně převyšuje Mount Everest. Olympus Mons býval kdysi aktivní sopkou. Jeho aktivita ustála asi před 100 miliony lety. V některých oblastech ale byla prokázána geologická aktivita stará jen dva miliony roků. Je opravdu Olympus Mons geologicky mrtvým velikánem rudé planety?

 

Struktura sopky je poněkud pokřivená. Olympus Mons je protáhlý na severozápadě a naopak zúžený na jihovýchodně. Podle nové studie může pokřivení sopky znamenat přítomnost magmatu pod povrchem. To by mohlo udržovat v podpovrchových kapsách vodu v tekutém skupenství. V takovýchto kapsách by se pak mohl vyskytovat bakteriální život.

 

J. McGovern a Julia K. Morgan z Lunar and Planetary Institute vypracovali detailní počítačové simulace, které zcela jasně dokazují, že jediným vysvětlením pokřivení sopky Olympus Mons na Marsu je přítomnost magmatu. Ten utváří na povrchu tenké sedimentové vrstvy. V nich se může nacházet voda v tekutém skupenství. Je tato teorie správná? Je v těchto kapsách život?

 

Zdroj: www.universetoday.com

 

 

Reklama