TESS. Credit: NASA
TESS. Credit: NASA

U každé tranzitující exoplanety je teoreticky možné měřením radiálních rychlostí určit její hmotnost. Prakticky je to už trochu horší, protože na některé menší planety současné spektrografy nestačí. Opačně to neplatí ani teoreticky. Jen velmi malá část exoplanet, které byly objevené měřením radiálních rychlostí, vykonává tranzity.

TESS nyní do exkluzivního klubu přidala novou planetu. HD118203 b byla objevena měřením radiálních rychlostí v roce 2006 pomoci spektrografu ELODIE, což je přístroj, který v roce 1995 našel první exoplanetu u hvězdy hlavní posloupnosti 51 Peg b.

43 měření radiální rychlosti spektrografu ELODIE tehdy ukázalo, že HD118203 b má hmotnost nejméně 2 Jupitery a okolo své hvězdy obíhá po protáhlejší dráze s periodou 6 dní.

TESS se na hvězdu HD118203 podívala v rámci 15. sektoru od poloviny srpna do poloviny září letošního roku. Celkem její jasnost změřila 17 839krát. Družici se podařilo zaznamenat čtyři kompletní a jeden částečný tranzit, což vědcům stačilo k upřesnění oběžné doby a určení velikosti planety. HD118203 b má poloměr 1,1 Jupiteru.

HD118203 b je zajímavý cíl, protože je jednou z mála tranzitujících exoplanet na excentrické oběžné dráze s jasnou mateřskou hvězdou (je dokonce 13. nejjasnější ze všech s tranzitující exoplanetou).

Jen hrstka exoplanet

Celkem existuje 11 exoplanet (včetně HD118203 b), u kterých byl pozorován tranzit až po objevu měřením radiálních rychlostí. To je méně než 1,5 % ze všech exoplanet, které byly měřením radiálních rychlostí objeveny. Konkrétně:

 • HD 80606 b
 • 55 Cnc e
 • GJ 436 b
 • HD 149026 b
 • HD 189733 b
 • HD 17156 b
 • HD 97658 b
 • GJ 3470 b
 • HD 219134 b
 • HD 219134 c
 • HD118203

Může TESS výše uvedený seznam dále rozšířit? Předpoklady k tomu má, protože na rozdíl od Keplera hledá tranzitující exoplanety u jasnějších hvězd, na které se zaměřují i spektrografy. Před časem vyšla na toto téma studie. Podle ní najde TESS tranzity asi jen 3 nových exoplanet, které byly objeveny měřením radiálních rychlostí. Tak si počkejme na další.

Zdroj: TESS Reveals HD 118203 b to be a Transiting Planet

Reklama