Horký jupiter v představách malíře. Credit: Gabriel Perez Diaz/Instituto de Astrofísica de Canarias
Horký jupiter v představách malíře. Credit: Gabriel Perez Diaz/Instituto de Astrofísica de Canarias

Jak vznikají planety? Teorie velí, že akrecí v disku z prachu a plynu, ale už hezkých pár let tušíme, že to nemusí být jediný způsob. Planety u pulsarů mohly vzniknout až po výbuchu supernovy. Některé obří planety možná vznikly podobně jako hvězdy zhroucením plynného mračna.

V nové studii vědci přišli s ještě jedním způsobem vzniku a aby tato tělesa odlišili od klasických planet, dali jim anglický název ploonets. Je to kombinace slov planet a moon. Můžete popřemýšlet o českém ekvivalentu…

Něco mezi exoplanetou a exoměsícem

V dnešní době známe obří exoplanety, které obíhají velmi blízko svých hvězd s periodou v řádu desítek hodin nebo několika málo dnů. Horcí jupiteři nevznikli tam, kde je nacházíme, ale mnohem dál od svých hvězd. Poté z různých důvodů (interakce vznikající planety s diskem apod.) migrovaly směrem k hvězdě.

Všechny obří planety ve Sluneční soustavě mají měsíce. Můžeme očekávat, že u obřích exoplanet tomu nebude jinak. Co se stane s těmito měsíci, když se jejich planeta přiblíží k ohnivé náručí hvězdy?

Existuje několik možností a žádná není pro měsíc příliš optimistická. Měsíc může narazit do planety, do hvězdy, nebo být vyhozen ven z planetárního systému. Určitá část měsíců  může být vyhozena z gravitační sféry planety a začít obíhat přímo okolo hvězdy jako planeta. A právě to jsou ploonets.

Podobná tělesa to nebudou mít snadné. Můžeme očekávat, že půjde o menší světy, bohaté na těkavé látky, které už nebudou chráněny magnetickým polem svých planet. Velké dávky záření blízké hvězdy udělají své. Ploonets se začnou odpařovat. Může docházet k sublimaci povrchu i odpařování atmosféry.

Mohli bychom ploonets najít? Ano. Je to možné v datech z Keplera nebo TESS. Odpařující se atmosféra se projeví v tvaru světelné křivky. Zejména ke konci života by se plynná obálka těchto těles mohla extrémně zvětšit, což by usnadnilo nalezení podobného objektu.

Ploonet se navíc bude pohybovat po podobné dráze jako jeho bývalá mateřská planeta, kterou může gravitačně ovlivňovat, což se pak projeví v nepravidelnostech v časech tranzitů planety.

Autoři se dokonce domnívají, že některé z podivných světelných křivek (typu Tabyina hvězda), kterých bylo v poslední době objeveno opravdu hodně, mohou mít právě původ v ploonets.

Zdroj: Ploonets: formation, evolution, and detectability of tidally detached exomoons

Reklama