Multiplanetární systém v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)
Multiplanetární systém v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)

Nejrůznějších jupiterů, saturnů či neptunů objevili astronomové hodně. Většinou k nim však musíme připojit slovo horký. Jak moc jsou běžné skutečné kopie plynných obrů z naší Sluneční soustavy? Jsou obří planety s dobou oběhu 8, 10, 20 let běžné?

Na tuto triviální otázku je velmi těžké odpovědět. Dvě klíčové metody jsou totiž citlivé převážně na planety s krátkou oběžnou dobou. V případě měření radiálních rychlostí závisí amplituda výchylky na hmotnosti planety, hvězdy, excentricitě a vzdálenosti planety od hvězdy.

V případě tranzitujících planet je to ještě horší. S rostoucí vzdáleností planety klesá pravděpodobnost tranzitu. Pak je zde samozřejmě i praktický problém. Pozorovat tři tranzity planety s oběžnou dobou 12, 15 let je v podstatě nemožné.

Kepler přesto našel pár planet s delší oběžnou dobou. Vědci v nové studii na základě těchto objevů revidovali míru výskytu větších planet na vzdálenějších drahách. Podívali se na planety o velikosti 0,4 až 1,2 Jupiteru s dobou oběhu 2 až 10 let. Je to sice méně než oběžná doba našeho Jupiteru, ale aspoň něco.

V rámci studie vědci identifikovali 12 kandidátů a to včetně 2 nových. K upřesnění velikosti mateřských hvězd a tedy i planet využili nová data z družice GAIA.

Z počtu objevených planet vědci vyvodili, že se vyskytuje 0,43 planety na hvězdu. Odpovídá to výsledkům podobných studií založených na měření radiálních rychlostí a gravitačních mikročoček.

Vyšší míru výskytu mají menší planety. V případě světů podobných Neptunu (0,4 až 0,85 Jupiteru) bude míra výskytu asi 0,24 planet na hvězdu. U planet podobných Jupiteru klesá na 0,15.

Na přesnější odhady si musíme počkat. Mohla by je přinést již zmíněná Gaia prostřednictvím astrometrie, která je citlivá právě spíše na vzdálenější planety.

Dalším a z pohledu exoplanet především statistickým průzkumníkem bude družice WFIRST, která přinese objevy exoplanet prostřednictvím gravitačních mikročoček. Podobné exoplanety budou tisíce světelných let od nás, jinými metodami většinou nedostupné, ale budou obíhat dál od svých hvězd.

Zdroj: Revisiting the Long-Period Transiting Planets from Kepler

Reklama