TRAPPIST-1 v představách malíře. Credit: ESO/M. Kornmesser
TRAPPIST-1 v představách malíře. Credit: ESO/M. Kornmesser

TRAPPIST-1 se díky pozorování Hubblova dalekohledu zase vrátil na stránky astronomických webů.

Planetární systém TRAPPIST-1 patří mezi ty nejslavnější. Okolo ultrachladného trpaslíka obíhá sedm planet podobných Zemi.

Nevíme nic o složení jejich atmosfér ani o situaci na povrchu. Mohla by se na některé z planet nacházet voda v kapalném skupenství? Odpověď závisí na třech věcech: počátečních podmínkách, vývoji a současných podmínkách (složení atmosféry apod.).

Víme, že obyvatelná oblast byla v minulosti jinde. Planety dostávaly a stále dostávají poměrně vysoké dávky ultrafialového záření, takže pokud vůbec měly nějakou vodu, tak ji ztrácely.

Vlivem působení ultrafialového záření jsou molekuly vody v atmosféře planety rozbíjeny na vodík a kyslík – tomuto procesu se říká fotodisociace. Kyslík a zejména vodík se pak dostávají do kosmického prostoru.

Vincent Bourrier a jeho kolegové pozorovali tranzit planety TRAPPIST-1c a pokusili se najít rozšířenou vodíkovou atmosféru. Nic ale objeveno nebylo. Možná, že JWST bude mít větší štěstí.

Tým se ale podíval také na to, kolik ultrafialového záření planety dostávají. Bohužel ztráta vody nezávisí pouze na tomto parametru ale třeba také na hmotnostech planet a ty známe jen přibližně. Připomeňme, že hmotnost planet byla odhadnuta na základě změn v časech tranzitů – planety se vzájemně gravitačně ovlivňují, což se projevuje na nepravidelnosti v jejich tranzitech.

Ale zpět k vodě. Podle odhadů ztratily tři vnitřní planety více než 20 pozemských oceánů vody. Další čtyři planety ale ztratily jen 3 oceány vody, přičemž se jedná spíše o horní odhad.

Zdroj: Temporal evolution of the high-energy irradiation and water content of TRAPPIST-1 exoplanets

Reklama