Horký jupiter, credit: NASA
Horký jupiter, credit: NASA

O vztahu mezi hvězdami a planetami toho stále nevíme dost, jak ukazuje nová studie o exoplanetě HAT-P-2b.

HAT-P-2b je trochu větší ale více než 8x hmotnější než Jupiter. Okolo své hvězdy se pohybuje po velmi protáhlé eliptické dráze s periodou 5,6 dní.

Mezi červnem 2011 a listopadem 2015 se na soustavu podíval kosmický dalekohled Spitzer. Výsledky pozorování jsou překvapující.

Astronomové zjistili, že mateřská hvězda osciluje. Na první pohled na tom není nic zvláštního. Existují tzv. oscilující proměnné hvězdy. Jev se projeví změnou jasnosti hvězdy. V případě HAT-P-2 ale dochází k oscilacím výhradně v době, kdy se planeta nachází z našeho pohledu za hvězdou. Oscilace trvají asi 87 minut.

Všechny ostatní možnosti byly snad uspokojivě vyloučeny, takže to vypadá, že za oscilace může skutečně planeta, která se k hvězdě přibližuje na vzdálenost jen 5 milionů kilometrů.

Oscilace způsobené slapovými silami už byly dříve objeveny u dvojhvězd, ale u soustavy hvězda – planeta bylo něco podobného pozorováno vůbec poprvé. Planeta sice má 8x větší hmotnost než Jupiter, ale stále je to jen asi setina hmotnosti hvězdy.

Pokud se pulzace a jejích původ potvrdí, bude to zajímavý příspěvek do výzkumu vztahů mezi hvězdami a planetami. Současné hvězdné modely totiž nedokáží tyto oscilace reprodukovat.

Exoplaneta HAT-P-2b byla objevena před deseti lety projektem HATNet. Mateřská hvězda se nachází v souhvězdí Herkula 370 světelných let od nás.

Zdroj: Planet-Induced Stellar Pulsations in HAT-P-2’s Eccentric System

Reklama