Protoplanetární disk v představách malíře. Credit: Karen L. Teramura, UH IfA
Protoplanetární disk v představách malíře. Credit: Karen L. Teramura, UH IfA

Astronomové objevili velmi hmotnou exoplanetu u velmi mladé hvězdy. Jedná se o zajímavý objev, zejména pokud jde o vznik a evoluci planet.

Dva miliony let jsou dlouhá doba. Z hlediska vesmíru nebo vzniku a vývoje planet je to poměrně krátká doba. Tedy vlastně ani není. Podle novějších hypotéz vznikají planety poměrně rychle. Před prvními objevy exoplanet jsme si mysleli, že obří planety vzniknou v disku prachu a plynu za nějakých 10 milionů let. Dnes už víme, že to bude rychleji.

Nový objev ale přesto přináší další otázky do diskuse o vzniku a vývoji exoplanet. Astronomové pravděpodobně objevili exoplanetu u hvězdy CI Tau, která je mladou proměnnou hvězdou typu T Tauri.

U mladých hvězd, obklopených protoplanetárním diskem, lze exoplanetu často najít tím, že v disku objevíte mezeru, kterou planeta „vymetla“. Samozřejmě tak najdete planety spíše dál od hvězdy.

V případu CI Tau na to ale astronomové šli měřením radiálních rychlostí a to ve viditelném světle (26 měření za 9 let) a také v oblasti infračerveného záření (71 měření během 5 let).

Na základě kombinace dat z různých přístrojů a dvou spektrálních oborů si astronomové myslí, že nejpravděpodobnějším vysvětlením objevené devítidenní periody je hmotná exoplaneta.

Minimální hmotnost planety je 8 Jupiterů. Z měření radiálních rychlostí nám vypadne jen minimální hodnota, neboť neznáme sklon roviny oběžné dráhy planety vůči nám. V okolí hvězdy je přítomen disk. Pokud má planeta stejný sklon, byla by její hmotnost přes 11 Jupiterů.

Je to docela zajímavé, protože planeta s oběžnou dobou jen 9 dní by měla mít za sebou migraci z místa, kde vznikla směrem k hvězdě. Když uvážíme, že stáří hvězdy a tedy i planety, je kolem 2 milionů let…

Zdroj: A Candidate Young Massive Planet in Orbit around the Classical T Tauri Star CI Tau

Reklama