Credit: ESO
Credit: ESO

Exoplaneta 51 Peg b byla první objevenou exoplanetou nebo chcete-li první exoplanetou u hvězdy hlavní posloupnosti, protože ještě před ní byly objeveny planety (pokud je tak můžeme nazvat) u pulsaru.

K objevu 51 Peg b došlo před dvaceti lety zásluhou švýcarských astronomů. Ti dnes hrají klíčovou roli také u spektrografu HARPS, který je součástí 3,6 m dalekohledu v Chile. Právě pomoci něj se astronomům podařilo pozorovat přímo spektrum exoplanety 51 Peg b.

51 Peg b je typickým horkým jupiterem. Má hmotnost asi poloviny Jupiteru a oběžnou dobu něco přes 4 dny.

Do dnes jsme získávali spektra především tranzitujících exoplanet. Dalekohled se podívá na soustavu hvězda – planeta v okamžiku, kdy planeta přechází před hvězdou. Světlo hvězdy prochází atmosférou planety a ve spektru zanechá otisk.

51 Peg b ale není tranzitující planetou, takže podobný postup nebyl možný. Astronomům se přesto podařilo získat spektrum světla, které planeta odráží.

HARPS získal celkem 90 spekter v průběhu 7 nocí: 8. června 2013, 25. června 2013, 2. srpna 2013, 4. srpna 2013, 5. září 2013, 9. září 2013 a 30. září 2013 a to v době, kdy byla planeta v horní konjunkcí. Jinými slovy v době, kdy k nám byla nakloněna svou denní stranou.

Získané spektrum umožňuje odhadnout některé vlastností planety a to včetně hmotnosti a albeda. Skutečná hmotnost by měla být asi 0,46 Jupiteru. Sklon dráhy planety vůči nám by se měl pohybovat někde okolo 9 stupňů.

Pokud se albedo pohybuje kolem 0,5 (planeta odráží 50% záření), byl by průměr planety asi 1,9 ± 0,3 Jupiteru. Jednalo by se tak o typického nafouklého horkého jupitera.

Zdroj: Evidence for a spectroscopic direct detection of reflected light from 51 Peg b, foto: ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger

Reklama