WASP-43 b je horkým jupiterem, který byl objevený v roce 2011. Jedná se skutečně o extrémní svět a jednu z dobrých laboratoří pro výzkum exoplanet. Planeta totiž obíhá okolo žlutého trpaslíka (hvězda o něco chladnější a menší než Slunce) s periodou necelých 20 hodin.

WASP-43 b je podobně velká jako Jupiter, ale má nejméně o 80% větší hmotnost. S ohledem na malou vzdálenost od hvězdy je zřejmé, že planeta bude mít vázanou rotaci a také bude velmi horká.

Pozorování Hubblova dalekohledu, který sledoval planetu během jejího pohybu kolem hvězdy, pomohla vytvořit teplotní mapu atmosféry planety. Denní strana je rozžhavená na více než 1 500 stupňů Celsia, na noční straně pak teplota padá k 500 stupňům.

Připomeňme, že se nejedná o první teplotní mapu. Už v roce 2007 se podařilo sestavit teplotní mapu například u exoplanet HD 189733 b.

Obrázek: NASA

Reklama