NGC 3081 je typem Seyfertové galaxie, která se vyznačuje velmi jasným jádrem. Tato galaxie se liší od klasických spirálních kolegyň, velmi patrný je v tomto případě tzv. rezonanční prsten.

Credit: ESA/Hubble & NASA; acknowledgement: R. Buta (University of Alabama)

Reklama