Systém Kepler-56, Credit: Daniel Huber, NASA/Ames Research Center
Systém Kepler-56, Credit: Daniel Huber, NASA/Ames Research Center

Dvě planety obíhají v systému Kepler-56 pod ostrým úhlem vůči rovině rovníku mateřské hvězdy.

V posledních letech jsme si zvykli na objevy planet, které obíhají pod značně velkým sklonem vůči rovině rovníku mateřské hvězdy. To je na první pohled v rozporu s teoriemi, neboť planetární systém vzniká z tenkého disku prachu a plynu, takže sklony rovin oběžných drah planet by měly zhruba kopírovat rovinu rovníku hvězdy. Samozřejmě zde musíme brát v úvahu vzájemné gravitační interakce, odchylky by však neměly být větší než pár stupňů.

Drtivá většina nebo spíše téměř všechny dosud objevené „vychýlené“ planety jsou horcí jupiteři. Kepler-56 bude však trochu jiný případ. Jedná se o rudého obra o velikosti 4x větší a hmotnosti o třetinu větší ve srovnání se Sluncem. Podle astroseismologických pozorování se zdá, že osa rotace hvězdy je vůči nám nakloněna o 45 stupňů. Okolo hvězdy obíhají dvě planety. Jejich roviny oběžných drah samozřejmě směřují k nám. Kdyby tomu tak nebylo, nemohl by je Kepler najít.

Podle všeho se v systému nenachází žádný horký jupiter. Na jeho přítomnost by upozornily výrazné odchylky v časech tranzitů dvou známých planet, ale nic takového objeveno nebylo.

Obě planety sice obíhají poměrně blízko, ale horkými jupitery nejsou. Navíc je velmi zajímavé, že nakloněné dráhy mají obě dvě. Poloměry obou planet jsou zhruba 0,6 a 0,8 Jupiteru, oběžné doby pak 10,5 a 21 dní.

Měření radiálních rychlostí ukazuje na přítomnost třetí vzdálenější planety, která ovšem tranzity nevykonává a má rovinu oběžné dráhy mnohem podobnější rovině rovníku mateřské hvězdy. Planeta by se mohla nacházet 2 AU daleko a mít hmotnost přes 3 Jupitery.

Kepler-56 alias KOI 1241 najdeme ve vzdálenosti 3000 světelných let od nás.

Zdroje: sciencedaily.com, Stellar Spin-Orbit Misalignment in a Multiplanet System

 

Reklama