Měsíc poblíž jednoho ze čtyř dalekohledů VLT (vpravo). Na snímku jsou také menší pomocné dalekohledy. Credit: ESO
Měsíc poblíž jednoho ze čtyř dalekohledů VLT (vpravo). Na snímku jsou také menší pomocné dalekohledy. Credit: ESO

ESO a další organizace pracují na stavbě spektrografu ESPRESSO.

ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet- and Stable Spectroscopic Observations) je nástupce současného spektrografu HARPS. Na projektu pracují pod hlavičkou ESO organizace ze Švýcarska, Itálie, Portugalska a Španělska. Zatímco dnes je nejúspěšnější lovec křivek radiálních rychlostí nainstalován na 3,6 metrovém dalekohledu, ESPRESSO bude součástí výzbroje interferometru VLT. Bude přitom pracovat na jednom s dalekohledů s přesností 10 cm/s nebo prostřednictvím všech čtyř dalekohledů, kdy bude sice přesnost menší (1 m/s) ale budou dostupné i slabší hvězdy.

K této fantastické přesnosti přispěje i nový systém laserové simultánní kalibrace a umístění přístroje ve vakuu s teplotou kontrolovanou na několik K. Při použití všech čtyř VLT dalekohledů sice zachytíme více fotonů a tím dohlédneme na slabší hvězdy, avšak kombinováním paprsků, které procházejí čtyřmi nezávislými pupilami, dojde k určitému rozostření systému. Polohy pupil v jednotlivých dalekohledech lze nastavit vždy jen s omezenou, i když vysokou, přesností,“ říká Stanislav Štefl z ESO v rozhovoru pro Exoplanety.cz.

ESPRESSO včetně dvou kamer pro modrou a červenou část spektra. Credit: ESO, ESPRESSO Consortium
ESPRESSO včetně dvou kamer pro modrou a červenou část spektra. Credit: ESO, ESPRESSO Consortium

Před pár dny byla podepsána smlouva s francouzskou firmou Systems Winlight, která pro ESPRESSO dodá dvojici kamer pro modrou a červenou část spektra. Celý spektrograf by měl být hotov v roce 2016.

Zdroj: ESO

 

Reklama