Světelná křivka OGLE-2011-BLG-0251. Credit: N. Kains et al.
Světelná křivka OGLE-2011-BLG-0251. Credit: N. Kains et al.

Planeta o hmotnosti 0,53 Jupiteru obíhá červeného trpaslíka

Gravitační mikročočky mají výhodu v tom, že pomoci nich lze hledat planety u velmi vzdálených hvězd a na vzdálených drahách. Je to i případ mikročočkové události OGLE-2011-BLG-0251, při níž astronomové nalezli planetu o odhadované hmotnosti 0,53 ± 0,21 Jupiteru. Mateřskou hvězdou přitom bude červený trpaslík o hmotnosti 0,26 Slunce.

Astronomové obecně předpokládají, že u méně hmotných hvězd se budou nacházet i méně hmotné planety. OGLE-2011-BLG-0251 je v tomto ohledu výjimkou a to poměrně vzácnou. Pokud bychom to vzali obecně a podívali se na objekty s podobným hmotnostním poměrem nezávisle na jejich typu, pak zde máme obvykle dvojice hnědý trpaslík – planeta nebo hvězda – hnědý trpaslík.

Kolem hvězdy OGLE-2011-BLG-0251 by měla planeta obíhat ve vzdálenosti 2,72 ± 0,75 AU, což je oblast, ve které bychom podobnou planetu s ohledem na modely vzniku planetárních systémů mohli očekávat.

Samotná hvězda se nachází asi 2,5 kpc (8150 světelných let) daleko.

Gravitační mikročočka je jev, při kterém je světlo vzdálené hvězdy zesíleno průchodem v těsné blízkosti bližší hvězdy, která působí svou gravitací a zakřivuje okolní prostor. Princip gravitační mikročočky vychází z obecné teorie relativity. Pokud okolo bližší hvězdy obíhá planeta, projeví se to na změně jasnosti vzdálené hvězdy jako sekundární krátkodobé zjasnění vyvolané gravitací planety.

Zdroj: A Giant Planet beyond the Snow Line in Microlensing Event OGLE-2011-BLG-0251

 

 

Reklama