WASP-12 b v představách malíře. Credit: NASA/STScI/Ann R. Feild
WASP-12 b v představách malíře. Credit: NASA/STScI/Ann R. Feild

Nové poznatky o exoplanetě WASP-12 b.

Exoplaneta WASP-12 b patří mezi známé horké Jupitery, kteří jsou tak blízko od své hvězdy, že se to významnou měrou projevuje na jejich zdravotním stavu. WASP-12 b okolo svého slunce obíhá ve vzdálenosti jen asi 1,5 milionů kilometrů s periodou 1,09 dne. Díky malé vzdálenosti od hvězdy je povrch přivrácené strany plynného obra rozžhaven na teplotu až 2 200°C. WASP-12 b tak patří mezi „nejteplejší“ známé exoplanety. Exoplaneta má hmotnost 1,4 Jupiteru ale poloměr 1,8x větší než obr Sluneční soustavy.

Podle dřívějších studií ztrácí WASP-12 b každou sekundu 6 miliard tun materiálu. Tento materiál kolem hvězdy utváří jakýsi závoj, který ovšem pochopitelně není vidět. Nejen díky přezáření mateřskou hvězdou a velké vzdálenosti atd., ale zejména díky tomu, že je poměrně řídký.

Hubblův kosmický dalekohled se však na hvězdu WASP-12 a její okolí podíval v blízké ultrafialové části spektra a zjistil, že jedním z prvků v závoji je hořčík, který pohlcuje velkou část UV záření. Hvězda se tak díky tomu jeví v těchto částech spektra méně jasná.

Zdroj: sciencedaily.com

Reklama