Dalekohled MPG na observatoři La Silla v Chile. Credit: ESO
Dalekohled MPG na observatoři La Silla v Chile. Credit: ESO

Německo-americký tým astronomů nalezl dvě planety u hvězdy, která je poměrně dost chudá na kovy.


Velmi důležitým parametrem v oblasti stelární (hvězdné astronomie) je metalicita. Jedná se v podstatě o množství všech ostatních prvků kromě vodíku a hélia, kterým se v astrožargonu říká kovy. Hovořit o dvou skupinách prvků uvnitř hvězd (vodík + hélium) versus ti ostatní, je i z hlediska planetárního výzkumu docela přínosné. Ostatní prvky tvoří totiž jen nepatrnou část vesmíru, ve kterém hraje prim právě vodík (2/3) a hélium (1/3), ze kterých ovšem žádnou pořádnou planetu neuplácáte, maximálně tak atmosféru plynného obra. A dost možná o to jde. Někteří plynní obři totiž nemusí mít kamenné jádro (tvořené právě kovy), ale mohou vznikat zhroucením plynů podobně jako hvězdy.

Pokud ale chcete zajímavý planetární systém, ve kterém je sem tam nějaký ten šutr, kamenná planeta či kometa, potřebujete zajímavější prachový a plynový jídelníček v době, kdy systém vzniká. Výzkum metalicity hvězdy je takovým pohledem do minulosti, který nám ukáže, zda měla původní mlhovina vhodné složení. Výzkum na kovy chudých hvězd nám může velmi napomoci v pochopení vzniku planetárních systémů.

Hodnotu metalicity můžete nalézt i v katalozích exoplanet jako údaj [Fe/H]. K číslu se dostaneme tak, že logaritmus počtu atomů železa k počtu atomů vodíku ve hvězdě, odečteme od stejného poměru pro Slunce. Železo sice není ani zdaleka jediným kovem v nitru hvězdy, ale je dobře odhalitelné ve spektru.

V případě hvězdy HIP 11952 je [Fe/H]= −1,9, což znamená, že se zde máme jednu z mála hvězd s metalicitou menší než -1, u které byla objevena exoplaneta. Ještě chudší je mimochodem hvězda HIP 13044 b, okolo které obíhá exoplaneta o hmotnosti 1,25 Jupiteru s periodou 16 dní. Tato planeta pochází patrně z jiné Galaxie a objevena byla stejným dalekohledem v roce 2010 (viz náš článek).

Spektrograf FEROS, který je nainstalován na 2,2 m dalekohledu Evropské jižní observatoře v Chile, pozoroval hvězdu HIP 11952 v období od srpna 2009 do ledna 2011. Na základě měření radiálních rychlostí byly objeveny dvě planety:

  • HIP 11952 b má hmotnost necelé tři Jupitery a okolo hvězdy obíhá s periodou zhruba 290 dní ve vzdálenosti 0,8 AU.
  •  HIP 11952 c je podstatně blíže od svého slunce, okolo kterého oběhne jednou za necelých 7 dní. Hmotnost planety se odhaduje na 0,78 Jupiteru.

Mateřská hvězda je spektrální třídy F2V, má hmotnost 0,83 Slunce, povrchovou teplotu 6000 K a stejně jako její zmíněná kolegyně HIP 13044 bude velmi stará (odhad 12 miliard let). Dost možná se jedná o jeden z prvních planetárních systémů v naší Galaxii!

Zdroj: Planetary companions around the metal-poor star HIP 11952 (J. Setiawan et al.)

 

 

Reklama