Planetární systém u dvojhvězdy NN Ser v představách malíře. Credit: Mark A. Garlick, University of Warwick
Planetární systém u dvojhvězdy NN Ser v představách malíře. Credit: Mark A. Garlick, University of Warwick

Astronomové z Argentiny a Číny hlásí možnou existenci planety u zákrytové dvojhvězdy.

Tým astronomů přichází s novou studií, která se zabývala pozorováním zákrytové dvojhvězdy NY Vir. Dvě složky o hmotnosti 0,46 a 0,14 Slunce obíhají okolo společného těžiště s periodou asi 2,4 hodiny. Ze Země můžeme pozorovat vzájemné zákryty obou hvězd. Hmotnější z nich je spektrální třídy B a má teplotu 33 000 K.

Astronomové zjistili nepatrné odchylky v periodě dvojhvězdy, což by mohlo ukazovat na existenci tělesa, jež svou gravitací narušuje poklidné obíhání svých rodičů. Pokud by se existence tohoto tělesa potvrdila, jednalo by se patrně o planetu o hmotnosti zhruba 2,3 Jupiteru, která okolo obou složek obíhá ve vzdálenosti 3,3 AU s periodou 7,9 let.

Podobným planetárním systémem je NN Ser, o kterém jsme už kdysi psali.

Zdroj: Circumbinary Planets Orbiting the Rapidly Pulsating Subdwarf B-type binary NY Vir

 

 

 

Reklama