Exoplaneta Kepler-22 b v představách malíře. Credit: NASA/Ames/JPL-Caltech
Exoplaneta Kepler-22 b v představách malíře. Credit: NASA/Ames/JPL-Caltech

Aktuální přehled exoplanet, na kterých může být život.

Zatímco novináři označují (jako obvykle) exoplanetu Kepler-22 b za „druhou Zemi“ a existenci kapalné vody na jejím povrchu považují téměř za fakt, realita je samozřejmě trochu někde jinde. V případě Kepler-22 b není k dispozici údaj o hmotnosti, neboť pozemské spektrografy na detekci podobné planety zkrátka nestačí. Podle naších odhadů by měla výchylka radiální rychlosti podobné exoplanety dosahovat cca 0,3 až 0,6 m/s (v závislosti na hmotnosti, kterou neznáme). Rozlišení nejlepších spektrografů (amerického HIRES a evropského HARPS) je přitom jen 1 m/s.

Kepler-22 b bude nejspíše miniaturní verzí Neptunu. Můžete se jednat o planetu s jádrem, které se skládá z ledu s příměsí hornin a hustší atmosférou. Objev exoplanety Kepler-22 b dokazuje, že Kepler dokáže nalézt i exoplanety s delší oběžnou dobou v obyvatelných zónách hvězd slunečního typu. Kosmický dalekohled dosud objevil 48 kandidátů v obyvatelných zónách, z nichž asi 10 je podobných Zemi. Počet 48 je paradoxně poklesem oproti přehledu z únoru letošního roku. Tým Keplera totiž zpřísnil svou definici obyvatelné zóny, která bere v úvahu jednak zářivý výkon mateřské hvězdy, vzdálenost planety od ní, albedo (kolik světla planeta odráží – pouze odhad)  a vliv atmosféry, o které bohužel nevíme zhola nic.

Dosud potrvzené obyvatelné exoplanety

Název exoplanety
Hmotnost
Poloměr
Oběžná doba (dny)
Velká poloosa (AU)
Výstřednost dráhy
Typ mateřské hvězdy
Oslunění
Objevitel, rok objevu
Gliese 581 d
6,0
-
66,6
0,22
0,25
červený trpaslík
0,17-0,47
HARPS, 2007
GJ 667C c
3,81
-
28,1
0,12
0,00
červený trpaslík
0,9
HARPS, 2011
Kepler-22 b
-
2,4
290
0,849
0,00
žlutý trpaslík
1,1
Kepler, 2012
Gliese 163 c
6,9
1,8-2,4 (odhad)
26
0,125
-
červený trpaslík
1,4
HARPS, 2012
Kepler-62 e
-
1,6
122,4
0,427
-
oranžový trpaslík
1,2
Kepler, 2013
Kepler-62 f
-
1,4
267,3
0,718
-
oranžový trpaslík
0,4
Kepler, 2013
Kepler-69 c
-
1,7
242
0,64
-
žlutý trpaslík
??
Kepler, 2013
Kepler-296 f
-
1,79
63,4
0,263
-
oranžový trpaslík
1,3
Kepler, 2014
Gliese 180 c
6,4
-
24,3
0,129
0,09
červený trpaslík
0,9-0,6
HARPS, 2014
HD 40307 g
7,0
-
198
0,6
0,290
oranžový trpaslík
1,3-0,4
HARPS, 2012
GJ 682 b
4,4
-
17,5
0,08
0,08
červený trpaslík
0,36-0,26
HARPS, 2014
Tau Ceti e
4,3
-
168
0,5
0,05
červený trpaslík
1,6-1,3
HARPS, 2012
Oslunění - množství záření, které planeta dostává. Země = 1
Oslunění Venuše: 1,92, Marsu: 0,43
Hmotnost a poloměr exoplanety je uveden v násobcích Země.

Kandidáti od Keplera

Kandidáti
Data zveřejněna v únoru 2011
Data zveřejněna v prosinci 2011
Nárůst
Zemského typu (do 1,25 poloměru Země)
68
207
+204%
Super-Země (1,25 až 2,0 poloměru Země)
288
680
+136%
Neptuni (2 až 6 poloměrů Země)
662
1181
+78%
Jupiteři (6 až 15 poloměrů Země)
165
203
+23%
Větší než 15 poloměrů Země
19
27
+42%
Data z 1. února - Kepler tyto kandidáty objevil od května do září 2009
Data z 5. prosince - Kepler tyto kandidáty objevil od května 2009 do září 2010.

¨Možné složení a hmotnost Kepler-22 b. Na vodorovné ose je hmotnost v násobcích Země, na svislé poloměr v násobcích Země. Interval pro Kepler-22 b je znázorněn nazelenalou barvou. Čárkovanou čárou je znázorněna funkce závislosti poloměru planety na její hmotnosti v případě, že by se skládala výhradně z ledu. Credit: NASA
Možné složení a hmotnost Kepler-22 b. Na vodorovné ose je hmotnost v násobcích Země, na svislé poloměr v násobcích Země. Interval pro Kepler-22 b je znázorněn nazelenalou barvou. Čárkovanou čárou je znázorněna funkce závislosti poloměru planety na její hmotnosti v případě, že by se skládala výhradně z ledu. Credit: NASA