1,93 m velký dalekohled na Observatoři Haute Provence, pomoci kterého se v roce 1995 podařilo objevit první exoplanetu u hvězdy hlavní posloupnosti. Dnes je na něm instalován spektrograf SOPHIE. Credit: Observatoire de Haute Provence
1,93 m velký dalekohled na Observatoři Haute Provence, pomoci kterého se v roce 1995 podařilo objevit první exoplanetu u hvězdy hlavní posloupnosti. Dnes je na něm instalován spektrograf SOPHIE. Credit: Observatoire de Haute Provence

Od února letošního roku jsou kompletní data z prvních čtyř měsíců pozorování kosmického dalekohledu Kepler dostupná veřejnosti. Špičkové týmy se proto vrhly na ověřování existence některých objevených kandidátů a to samozřejmě v rámci současných technických možností. Už koncem loňského roku bylo oznámeno potvrzení prvního kandidáta nezávislým týmem. Spektrální data kandidáta KOI-428 b získal spektrograf SOPHIE, který je instalován na 1,93 m dalekohledu observatoře Haute Provence ve Francii. Stejným dalekohledem byla v roce 1995 objevena první exoplaneta u hvězdy hlavní posloupnosti. SOPHIE nyní přidal další objev.

 

V odborném článku zveřejnili vědci podrobnosti o měření radiálních rychlostí čtyř hvězd, u nichž Kepler objevil kandidáty na exoplanety. Jedná se o objekty Keplerova zájmu: KOI-428, KOI-410, KOI-552 a KOI-423. O prvně jmenovaném už byla řeč (viz článek z ledna).

 

V případě KOI-410 dochází ke změnám radiální rychlosti v řádu maximálně 120 m/s, což by napovídalo existenci exoplanety o hmotnosti 3,4 Jupiteru. Křivka radiálních rychlostí vykazuje určité anomálie, takže bude potřeba dalších pozorování.

 

Hvězda s označením KOI-552 byla pozorována spektrografem SOPHIE celkem dvakrát. V křivce radiálních rychlostí lze pozorovat poměrně velké rozdíly. Astronomové nicméně odhadli, že KOI-552 b má velkou hmotnost na úrovni červených trpaslíků. Tomu však neodpovídají data z Keplera, která ukazují na objekt o poloměru Jupiteru, což je na červeného trpaslíka příliš málo.

 

KOI-423 b: nový hnědý trpaslík
KOI-423 b má sice dle Keplera poloměr 1,22 Jupiteru ale z výsledků měření radiálních rychlostí vyplývá hmotnost 18 Jupiterů, což je hodnota typická spíše pro hnědé trpaslíky. KOI-423 b obíhá okolo hvězdy spektrální třídy F s periodou 21 dní.

 

Zdroj: SOPHIE velocimetry of Kepler transit candidates III. KOI-423b: a 18 Mjup transiting companion around a F7IV star

 

 

 

 

Reklama