Exoplaneta GJ 1214 b v představách malíře. Credit: ESO
Exoplaneta GJ 1214 b v představách malíře. Credit: ESO

Je to více méně přesně rok, co projekt MEarth oznámil objev své první exoplanety. GJ 1214 b má hmotnost asi 6,5 Mz a poloměr 2,6 Zemí. Jedná se o první tranzitující exoplanetu typu super-Země, která byla objevena ze Země.

 


Projekt MEarth disponuje 8 dalekohledy o průměru 40 cm typu Ritchey-Chrétien. První z dalekohledů byly uvedeny do zkušebního provozu na sklonku roku 2007. Zbývající spatřily první světlo v průběhu roku 2008. Všech osm dalekohledů je umístěno na arizonské Fred Lawrence Whipple Observatory. Promotérem projektu je David David Charbonneau z Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics.

 

Jeho kolega Jacob Bean ze stejné organizace nyní společně se svým týmem představil výzkum atmosféry exoplanety GJ 1214 b. Planeta obíhá okolo červeného trpaslíka o hmotnosti 15% Slunce s periodou asi 38 hodin.

 

Dalekohledy projektu MEarth.

 

Vzhledem k tomu, že známe přibližnou hmotnost i velikost planety, mohli jsme vypočítat její hustotu. Ta je nezvykle nízká – asi 1 870 kg/m3, což je asi 3x méně ve srovnání se Zemí. Je tedy prakticky vyloučeno, že GJ 1214 b bude převážně kamenným světem. Jedná se spíše o exoplanetu, která je tvořena z větší části (asi 75%) ledem a hustou atmosférou, na kterou připadá asi 0,05% hmotnosti tělesa. Otázkou však zůstává, z čeho je atmosféra planety tvořena. V úvahu připadaly tři základní možnosti:

  1. Atmosféra je tvořena převážně vodní párou, dále oxidem uhličitým, oxidem uhelnatým a dalšími sloučeninami.
  2. Exoplaneta GJ 1214 b je kamenným světem s hustou a zakalenou atmosférou, tvořenou převážně vodní párou.
  3. GJ 1214 b je tvořena malým kamenným jádrem a velmi hustou atmosférou z vodíku – jakási miniaturní verze Neptunu.

Bean a jeho kolegové použili přístroj FORS2 na jednom z dalekohledů VLT Evropské jižní observatoře v Chile. Dalekohled se zaměřil na GJ 1214 b 29. dubna a 6. června letošního roku, kdy exoplaneta přecházela před svou hvězdou. Astronomové pozorovali světlo hvězdy, procházející atmosférou a získaná data porovnali s teoretickými modely. Výsledky pozorování fakticky zavrhly existenci vodíkové atmosféry (varianta 3). Atmosféra GJ 1214 b je tak zřejmě tvořena vodní párou nebo velmi hustou oblačností, jakou mají ve Sluneční soustavě Titan či Venuše.

 

Mateřská hvězda GL 1214 se nachází ve vzdálenosti 40 světelných let v souhvězdí Hadonoše.

 

Doporučené články:

 

Zdroje: A ground-based transmission spectrum of the super-
Earth planet GJ 1214b

 

 

 

Reklama