Tranzit exoplanety s retrográdní oběžnou dráhou v představách malíře. Autor: ESO
Tranzit exoplanety s retrográdní oběžnou dráhou v představách malíře. Autor: ESO

Ve vesmíru operují dva kosmické dalekohledy s úkolem hledat nové exoplanety tranzitní metodou. Na frak jim však zatím dává pozemská přehlídka SuperWASP, disponující kamerami na severní a jižní polokouli. Lidé okolo úspěšného lovce exoplanet oznámili objev 9 nových exoplanet.

 

Projekt SuperWASP má v současné době na svém kontě už 26 exoplanet. Devět nových přírůstků bylo představeno na kongresu v britském Glasgow v úterý 13. dubna.

 

Astronomové kromě toho zveřejnili další informace o již dříve objevených tranzitujících exoplanetách projektu SuperWASP. Celkem 6 exoplanet (2 nové) obíhají okolo své mateřské hvězdy retrográdně. V praxi to znamená, že exoplaneta obíhá okolo svého slunce v opačném smyslu, než odpovídá rotaci hvězdy. Tento jev není v souladu s „klasickým“ modelem vzniku planetárních soustav. Planety vznikají společně se svou mateřskou hvězdou z jednoho mračna, takže by měly obíhat ve stejném směru, v jakém hvězda rotuje kolem své osy. Proč tomu tak není?

 

Všech 6 exoplanet spadá do populární kategorie „horkých Jupiterů“. Tyto obří světy obíhají velmi blízko svých mateřských hvězd s periodou řádově v desítkách hodin. Teorie o vzniku planet existenci horkých Jupiterů na první pohled fakticky vylučuje. Obří planety typu Jupiter mají vznikat v podstatně větších vzdálenostech. Už objev první exoplanety u hvězdy hlavní posloupnosti (51 Peg b) ale ukázal, že vesmír je mnohem vynalézavější než pozemští astronomové. Horcí Jupiteři skutečně vznikají tam, kde mají, avšak později dochází k jejich migraci směrem do vnitřních částí planetárního systému a to patrně díky interakci planety se zárodečným mračnem z prachu a plynu. Pokud by se exoplaneta řídila tímto scénářem, musela by okolo svého slunce obíhat po prográdní dráze.

 

Exoplanety s retrográdní oběžnou dráhou, objevené projektem SuperWASP. Autor: ESO / A. C. Cameron
Exoplanety s retrográdní oběžnou dráhou, objevené projektem SuperWASP. Autor: ESO / A. C. Cameron

 

Šest exoplanet, objevených projektem SuperWASP, obíhá ale opačným směrem. Příčinou jejich migrace zřejmě není interakce s mračnem, ale přítomnost blízkého „narušitele“ v podobě další exoplanety nebo hvězdného průvodce mateřské hvězdy. Přítomnost dalšího tělesa způsobuje v oběžné dráze exoplanety poruchy, které ji zavedou na skloněnou a protáhlou eliptickou dráhu. Při každém průletu periastrem (bod na dráze, který je nejblíže povrchu hvězdy) ztrácí exoplaneta část své kinetické energie, což ve finále může vést k jejímu „zaparkování“ na téměř kruhové ale náhodně skloněné dráze. Vedlejším efektem tohoto procesu je vymetení všech ostatních menších planet. Pokud se tato teorie potvrdí, znamenalo by to, že u takovýchto planetárních systémů nemusíme hledat exoplanety zemského typu. Tento druhý způsob migrace je poměrně zdlouhavý – trvá řádově stovky milionů let.

 

Projekt SuperWASP (Wide Angle Search for Planets) disponuje 8 automatickými kamerami, které jsou umístěny na Roque de los Muchachos (Kanárskéostrovy) a na South African Astronomical Observatory (JAR).

 

Retrográdní pohyb byl odhalen u exoplanet:

  • WASP-2 b
  • WASP-8 b (nově objevená)
  • WASP-15 b
  • WASP-17 b
  • WASP-33 b (nově objevená)
  • WASP-5 b

 

Retrográdní exoplanety projektu SuperWASP

Název exoplanety
Hmotnost
Poloměr
Oběžná doba
Rok objevu
WASP-2 b
0,89 Mj
1,0 Rj
2,1 dní
2006
WASP-8 b
2,18 Mj
1,1 Rj
8,2 dní
2010
WASP-15 b
1,22 Mj
1,5 Rj
3,7 dní
2008
WASP-17 b
0,49 Mj
1,6 Rj
3,7 dní
2009
WASP-33 b
4,5 Mj
1,6 Rj
1,2 dní
2010
WASP-5 b
1,62 Mj
1,1 Rj
1,6 dní
2007

 

Nové exoplanety projektu SuperWASP (duben 2010)

Název exoplanety
Hmotnost
Poloměr
Oběžná doba
WASP-21 b
0,30 Mj
1,07 Rj
4,3 dní
WASP-8 b
2,18 Mj
1,08 Rj
8,2 dní
WASP-22 b
0,56 Mj
1,12 Rj
3,5 dní
WASP-24 b
1,03 Mj
1,10 Rj
2,3 dní
WASP-33 b
4,5 Mj
1,56 Rj
1,2 dní
WASP-25 b
0,58 Mj
1,26 Rj
3,7 dní
WASP-26 b
1,02 Mj
1,32 Rj
2,7 dní
WASP-28 b
0,91 Mj
1,12 Rj
3,4 dní
WASP-29 b
0,25 Mj
0,74 Rj
3,9 dní

 

Další informace o exoplanetách naleznete na superwasp.org

 

Zdroj: ESO

 

 

  

 

 

 

Reklama