Jeden z fragmentů meteoritu Murchison v National Museum of Natural History, Washington
Jeden z fragmentů meteoritu Murchison v National Museum of Natural History, Washington

Stalo se to jen několik týdnů poté, co Neil Armstrong kráčel po povrchu Měsíce. Obyvatelé australského města Murchison spatřili 28. září 1969 v dopoledních hodinách na obloze velmi jasný bolid. Průlet kosmického vetřelce byl doprovázen silnou explozí. Meteor se ve vzduchu rozpadl na velké množství fragmentů, které byly v následujících dnech nalezeny na území o rozloze 13 kilometrů čtverečních.

 

Místní obyvatelé i vědci nalezli mnoho menších či větších meteoritů. Největší měl hmotnost 7 kg, kuriózní průlet měl pak meteorit o hmotnosti asi 680 g, jenž prosvištěl střechou stodoly a dopadl do měkké slaměné náruče. Celková hmotnost původního meteoritu byla odhadnuta na 100 kg.

 

Meteorit Murchison je představitelem tzv. uhlíkatých chondritů. Tyto „pamětníci vzniku Sluneční soustavy“ vznikli nahromaděním prachu v původní mlhovině. Uhlíkaté chondrity obsahují více jak 0,2% uhlíku a vyznačují se poměrně velkou křehkostí, takže je prakticky vyloučeno, aby průlet atmosférou přežili v celku.

 


Zvětšit mapu

 

Největším uhlíkatým chondritem je meteorit Allende, který byl objeven ve stejnojmenné vesnici v mexickém státě Chihuahua shodou okolností taktéž v roce 1969. Celková hmotnost nalezených meteoritů Allende překračuje 2 tuny!

 

Vraťme se ale zpět k australskému meteoritu Murchison. Vědci odhadli jeho stáří na 4,65 miliard let. V meteoritu bylo nalezeno velké množství organických sloučenin jako glycin, alanin a kyselina glutamová.

 

Meteorit Murchison
Meteorit Murchison

 

Čtyřicet let po dopadu meteoritu se mu na zoubek podíval Philippe Schmitt-Kopplin z Institutu pro ekologickou chemii v německém Neuherbergu. Nové analýzy odhalily na 14 000 jednotlivých molekulárních sloučenin a z toho asi 70 aminokyselin.

 

Podle vědců však tento počet není ani zdaleka konečný. Výzkum meteoritu Murchison nám může napovědět mnohé o složení mlhoviny, ze které vznikla Sluneční soustava.

 

Zdroje:

 

 

 

 

 

 

Reklama