Křivka radiálních rychlostí exoplanet HD 9446 b a HD 9446 c.
Křivka radiálních rychlostí exoplanet HD 9446 b a HD 9446 c.

Zatím bez povšimnutí zahraničních astronomických webů zůstal objev poměrně sympatického planetárního systému u hvězdy HD 9446. Zřejmě díky nášupu novinek ze zasedání Americké astronomické společnosti ve Washingtonu se objev dvou nových exoplanet nějak minul populárně vědeckým zdrojům a proplul jen vodami výsostně vědeckými. Nu…my vás o dva nové kousky rozhodně nepřipravíme.

 

V poslední době jsme si zvykli slýchávat o monotoniích objevech horkých Jupiterů na straně jedné a super-Zemí na straně druhé. Obě skupiny z opačných konců „exoplanetárního spektra“ obvykle spojuje velmi krátká oběžná doba v řádu desítek hodin až několika málo dní.

 

Planetární systém u hvězdy HD 9446 se trochu vymyká objevům posledních měsíců. Mateřská hvězda je co do hmotnosti, velikosti a povrchové teploty velmi podobná našemu Slunci. Jen spektrální třída se mírně liší. Zatímco naše nejbližší hvězda je spektrální třídy G2V, HD 9446 má v občance G5V.

 

Hvězdu najdeme v malém souhvězdí Trojúhelník ve vzdálenosti 172 světelných let. V úterý 5. ledna 2010 ohlásil mezinárodní tým astronomů z Velké Británie, Švýcarska, Portugalska a Francie, že u hvězdy HD 9446 našel dvě exoplanety.

 

HD 9446 b má hmotnost minimálně 0,7 Jupiteru a obíhá okolo svého slunce po mírně protáhlé eliptické dráze s periodou 30 dní. Bráška s označením HD 9446 c má hmotnost 1,8 Jupiteru a oběh okolo mateřské hvězdy mu trvá 193 dní. Zatímco k oběžné dráze první exoplanety v naší Sluneční soustavě analogii nenajdeme, HD 9446 c má podobnou oběžnou dráhu jako Venuše.

 

Dvě nové exoplanety se podařilo najít pomoci metody měření radiálních rychlostí přístrojem SOPHIE, který je nainstalován na 193 cm velkém dalekohledu na observatoři Haute-Provence. Pozorování mateřské hvězdy probíhalo od listopadu 2006 do března 2009. Astronomům se podařilo získat celkem 79 použitelných spekter zmíněné hvězdy.

 

Planetární systém u hvězdy HD 9446

Název exoplanety
HD 9446 b
HD 9446 c
Hmotnost (Mj)
0,7
1,8
Oběžná doba (dny)
30,0
192,9
Velká poloosa (AU)
0,189
0,654
Výstřednost dráhy
0,20
0,06

 

Zdroj: The SOPHIE search for northern extrasolar planets. II. A multi-planet system around HD9446

 

 

 

 

Reklama