Život na bázi roztavených silikátů by znamenal pro vědce velké překvapení - a extrémně nedostupný objekt zkoumání! Zdroj: projectrho.com
Život na bázi roztavených silikátů by znamenal pro vědce velké překvapení - a extrémně nedostupný objekt zkoumání! Zdroj: projectrho.com

Život na Zemi vyžaduje pro svoji existenci tři zásadní předpoklady: energii, komplexní organické molekuly, z nichž jsou těla živých bytostí vystavěna, a samozřejmě VODU. Právě voda je rozpouštědlem, v němž se mohou biologické molekuly volně pohybovat a navzájem reagovat. I když některé organismy mohou přežít vyschnutí, bez vody nemohou probíhat jejich základní životní pochody – život se buď zastavuje, nebo přímo zaniká.

 

 

Celý článek Tomáše Petráska najdete na vzdalenesvety.cz.

 

 

 

 

 

Reklama