Exoměsíc v představě malíře. Foto: Pixabay (CC0)
Exoměsíc v představě malíře. Foto: Pixabay (CC0)

Astronomové se snaží najít první exoměsíce. Na stole máme zatím jen jednoho alespoň trochu věrohodného kandidáta, o jehož existenci ale nejsou přesvědčeni ani samotní objevitelé. Myslíme samozřejmě Kepler-1625 b I.

Jedním z dobrých cílů pro hledání exoměsíců jsou horcí jupiteři. Dobrým cílem ale především z hlediska observačního. Mají velkou hmotnost a k tranzitům před hvězdou u nich dochází velmi často. Malá vzdálenost od hvězdy může být problém, ale u některých ne až tak velký. Mnohem větší výzvu pro případné měsíce představuje migrace.

Horcí jupiteři vznikají dál od hvězdy a poté migrují směrem k hvězdě. Jedním z typů migrace je taková, při které je planeta ovlivňována další hvězdou v systému a její dráha je při migraci značně eliptická.

V nové studii vědci simulovali, zda měsíce horkého jupitera přežijí případnou migraci. Masivní měsíce (nad 0,1 hmotnosti Jupiteru) podle nich mohou dokonce zabránit migraci planety a to v 10 % případů.

Méně hmotné měsíce to nedokáží (respektive dokáží jen v 0,6 % případů) a je velká pravděpodobnost, že migraci nepřežijí.

Přibližně 20 % měsíců se srazí s planetou. Nemusí to být přímá srážka, ale planeta měsíc roztrhá slapovými silami, což můžeme pozorovat jako prstenec planety (tranzitní metoda podobné prstence umožňuje detekovat).

Asi 20 až 30 % měsíců se okamžitě srazí s mateřskou hvězdou a mohou tak okolo hvězdy vytvořit disk trosek, který bude blokovat záření z hvězdy, což je opět možné pozorovat současnou technikou – zejména v infračervené části spektra.

Některé měsíce přežijí po určitý čas na oběžné dráze hvězdy ale poté se srazí s planetou nebo jsou vyhozeny ven ze systému.

Přibližně 30 až 35 % měsíců je vyhozeno ven ze systému a stanou se z nich bludné planety.

Některé měsíce sice mohou přežít, ale místo měsíců se z nich stanou planety – začnou tedy obíhat okolo hvězdy. Vědci pro podobné hypotetické objekty vymysleli před pár lety termín ploonets. Tento scénář se týká asi 1 až 6 % měsíců. Asi 2 % těch nejmasivnějších měsíců se mohou stát horkými neptuny.

Objevit exoměsíc u horkého jupiteru tedy bude velmi obtížné. Můžeme ale najít pozůstatky po podobných měsících.