Super-země (kresba). credit: NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle
Super-země (kresba). credit: NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle

Jupiter měl vliv na vznik a vývoj planet ve vnitřních částech Sluneční soustavy. Obecně se předpokládá, že velmi hmotné planety ovlivňují vznik vnitřních planet zemského typu. Je tento vliv negativní?

Vědci vzali 65 systémů se super-zeměmi, které definují jako planety o hmotnosti 1 až 10 Zemí nebo poloměru 1 až 4 Země. Celkem 34 systémů hostí alespoň jednu planetu objevenou tranzitní metodou a 31 systémů hostí alespoň jednu planetu objevenou měřením radiálních rychlostí. Celkem 18 systémů hostí jen jednu planetu, 47 má více než jednu planetu.

Následně vědci prostřednictvím dřívějších měření radiálních rychlostí hledali, zda se v těchto systémech mohou vyskytovat analogie našeho Jupiteru. Definovali je jako planety o hmotnosti 0,5 až 20 Jupiteru a velké poloose dráhy 1 až 20 AU.

Výsledky jsou poměrně překvapivé. Analogie Jupiteru by se měly vyskytovat v 39 ± 7% systémů. Autoři studie tuto míru výskytu porovnali s obecnou očekávanou mírou výskytu podobných planet a je dokonce větší!

Jinými slovy platí, že pokud okolo hvězdy obíhá planeta podobná Jupiteru, je poměrně velká pravděpodobnost, že ve vnitřních částech systému se vyskytuje i planeta zemského typu či super-země.

Planety podobné Jupiteru tak mohou dokonce usnadňovat vznik planet zemského typu, i když tento závěr je spíše předčasný.

V rámci studie se podařilo také najít dvě možné nové planety u hvězd HD 156668 a HD 175607. Objevení kandidáti do analýzy zařazeni nebyli, protože jejich minimální hmotnost je větší než 10 Zemí. Konkrétně 31 a 24 Zemí.

Zdroj: An Excess of Jupiter Analogs in Super-Earth Systems

Reklama