Disk u hnědého trpaslíka, credit: Robin Dienel.
Disk u hnědého trpaslíka, credit: Robin Dienel.

Exoplanety jsou všude. Nedávno jsme probírali vznik planet u pulsarů, ale pár planet bylo objeveno také okolo hnědých trpaslíků, což jsou nedodělané hvězdy, které nemají dostatečnou hmotnost k zažehnutí klasických termonukleárních reakcí.

Zatím úplně nevíme, jak často se vyskytují planety u hnědých trpaslíků. Je to poměrně zajímavé téma, protože tyto planety by mohly být dostupnější přímým zobrazením (mateřská „hvězda“ nevyzařuje tolik záření a planety nepřezáří). Zajímavý ale může být také průzkum disků u těchto objektů. Můžeme díky nim lépe pochopit vznik planet i Sluneční soustavy.

Planety u hnědých trpaslíků nebo hvězd s velmi malou hmotností budou vznikat podobně jako u „normálnějších“ hvězd – tedy z disku z prachu a plynu.

Anne Boucher (Université de Montréal) a její kolegové prohlédli několik hnědých trpaslíků a méně hmotných hvězd prostřednictvím infračervených přehlídek – pozemské Two-Micron All-Sky Survey (2MASS) a družice WISE.

Infračervený obor spektra je v tomto případě nejlepším nástrojem. Hvězda zahřívá plyn v disku, takže u ní pozorujeme přebytek infračerveného záření.

Vědcům se podařilo objevit disky okolo čtyř nových objektů. Tři z nich mají hmotnost mezi 10 až 20 Jupitery, jeden je hmotnější – kolem 120 Jupiterů.

Protoplanetární disky

Označení 2MASSJ05010082–4337102J08561384–1342242J12474428–3816464 J02265658–5327032
Hmotnost (Jupiterů)11914,417,413,7
AsociaceColumbaTW HydraTW HydraTucana-Horologium
Stáří (miliony let)42101045
Teplota disku (K)170520190135

Disky můžeme obecně pozorovat v různých fázích vývoje. Na začátku jsou poměrně teplé a bohaté na plyny. Právě v této fázi vznikají planety. U trochu starších hvězd nacházíme už spíše chladnější a na plyn chudší disky. Jedná se v podstatě o zbytky z fáze formování.

Čtyři pozorované objekty jsou členy hvězdných asociací – to jsou hvězdy nebo obecně objekty stejného původu a stáří. Díky tomu můžeme poměrně přesně stanovit věk všech objektů

U všech byly pozorovány ještě poměrně teplé a tedy aktivní disky. Dva z objektů jsou staré přes 40 milionů let a jsou tak vůbec nejstaršími známými objekty, které obklopují disky ve fázi formování planet.

Zdroje: BANYAN. VIII. New Low-Mass Stars and Brown Dwarfs with Candidate Circumstellar Diskscarnegiescience.edu

Reklama