Rudý obr v představách malíře. Credit: ESO
Rudý obr v představách malíře. Credit: ESO

TYC 3667-1280-1 je zajímavým planetárním systémem. Obří planeta obíhá okolo rudého obra a to v poměrně malé vzdálenosti.

A. Niedzielski a jeho kolegové objevili pomoci měření radiálních rychlostí zajímavý planetární systém TYC 3667-1280-1.

Planeta má hmotnost nejméně 5,4 Jupiterů a obíhá s periodou 26,4 dní okolo rudého obra. Do podobné fáze se dostane v budoucnu i naše Slunce a to předtím, než odhodí svou vrchní obálku a stane se bílým trpaslíkem.

Pozorovaný rudý obr má poloměr více než 6 Sluncí a hmotnosti 1,87 Sluncí. Jedná se tak o jednu z nejhmotnějších hvězd, u které byla objevena exoplaneta.

Systém je navíc unikátní tím, že se planeta nachází poměrně blízko své hvězdy (0,21 AU). Teplota planety se tak odhaduje na nejméně 1300 K.

Není bez zajímavosti, že s ohledem na velikost hvězdy a malou vzdálenost planety je také poměrně slušná šance, že by planeta před hvězdou tranzitovala – konkrétně asi 14 %.

TYC 3667-1280-1 je poměrně unikátním systémem. Podobných planet sice známe ještě několik, ale obíhají dál od rudého obra a především jsou méně hmotné.

Za objevem stojí projekt TAPAS, který běží na americkém dalekohledu Hobby-Eberly Telescope a evropském spektrografu HARPS-N, který je součástí italského dalekohledu na Kanárských ostrovech. Aby mezinárodní příchuti nebylo málo, projekt je spoluprací mezi Pennsylvania State University a polskou univerzitou v Toruni. Podobné spojení není náhodné, pojítkem je Aleksander Wolszczan, který v roce 1992 objevil Exoplanety u pulsaru a pracuje právě na americké univerzitě.

Pomoci amerického teleskopu bylo získáno 13 měření radiálních rychlostí v průběhu 1920 dnů. HARPS-N pak dodal 22 velmi přesných měření v průběhu 961 dní.

Zdroj: TAPAS IV. TYC 3667-1280-1 b – the most massive red giant star hosting a warm Jupiter

Reklama