Horký jupiter v představách malíře. Credit: NASA
Horký jupiter v představách malíře. Credit: NASA

Přes 1000 potvrzených exoplanet a více než 4,5 tisíce kandidátů. Kosmický dalekohled Kepler toho stihl od roku 2009 i přes problémy s gyroskopy opravdu hodně. Nový objev se ale poněkud liší od těch předešlých.

Kepler dnes v rámci mise K2 pozoruje jedno zorné pole po dobu asi 2,5 měsíců, pak se pootočí jinam. Je to kvůli jeho orientaci v kosmickém prostoru, kdy nefungující gyroskopy nahrazuje tlak záření ze Slunce.

Během tohoto putování po obloze se Keplerovi dostala do hledáčku také hvězda WASP-47, u které projekt SuperWASP v roce 2011 objevil horkého jupitera o velikosti nepatrně větší ve srovnání s „našim“ Jupiterem a oběžnou dobou 4,2 dní.

Pozorování Keplera bylo dobrou příležitostí k upřesnění parametrů planety, ale nakonec to dopadlo mnohem lépe. Kepler totiž u hvězdy našel další dvě planety!

Planeta „c“ má poloměr 3,6 Země a oběžnou dobu 9 dní. Planeta s označením „d“ se naopak nachází k hvězdě blíže než dříve známá WASP-47b a má oběžnou dobu necelých 19 hodin. Její hmotnost bude 8,9 Zemí a poloměr 1,8 Země.

Ve vzdálenosti jen 13 milionů km od hvězdy se tak těsnají tři planety – dvě vzdáleně podobné Neptunu, jedna Jupiteru.

Malá vzdálenost planet znamená, že se vzájemně gravitačně ovlivňují, což se projevuje i v jejich tranzitech – k nim nedochází pravidelně. Astronomové proto mohli využit tzv. změny v časech tranzitů (TTV) k určení hmotnosti planet „b“ a „d“ a ke stanovení hmotnostního limitu pro planetu „c“, která činí maximálně 8,5 ± 3,7 Země.

Hmotnost planety „b“ z TTV je mimochodem 337 (+22 / – 36) Země, což je ve shodě z dřívějšími odhady 362 ± 16 Země.

Nový objev je zajímavý v tom, že není obvyklé, aby Kepler našel další planety u hvězdy, u které jsme už nějakou tu planetu znali. Mnohem významnější je ale samotný systém – jednak je to dobrá laboratoř pro další výzkum nejen v oblasti TTV, ale i pro teoretiky. Horkých jupiterů sice známe dost, ale jen zřídka kdy jsou v systému s další planetou.

Celkem je známo 224 planet s hmotnosti větší než 80 Zemí a oběžnou dobou kratší než 10 dní. Jen v šesti systémech z tohoto počtu se vyskytuje další planeta. Žádná ale nemá oběžnou dobu kratší než 100 dní.

Zdroj: WASP-47: A Hot Jupiter System with Two Additional Planets Discovered by K2

Reklama