Pod ledovou krustou je zřejmě oceán vody.

Několik měsíců ve Sluneční soustavě je dlouhodobě v centru pozornosti astrobiologů (žel méně kosmických agentur). Mezi nimi jsou také Enceladus a Europa. Saturnův měsíc je už několik let díky sondě Cassini znám svými ledovými gejzíry. Hubblův kosmický dalekohled nyní možná odhalil podobnou aktivitu také nad Jupiterovým měsícem Europa.

Vědci se domnívají, že se pod ledovou krustou Europy ukrývá obří oceán tekuté vody. Přítomnost ledového vulkanismu by byla dalším důkazem jeho existence. Zatím není jasné, zda detekovaná voda skutečně uniká z prasklin v ledové krustě, ale je to nejlogičtější vysvětlení.

Gejzíry na Europě v představách malíře. Credit: NASA
Gejzíry na Europě v představách malíře. Credit: NASA

Hubblův dalekohled pozoroval emisi ultrafialového vodíku (Lyman alfa, 121,6 nanometrů) a emisi kyslíku (130,4 a 135,6 nanometrů). Velmi patrná emise stoupá do výšky 200 km nad povrch Europy v oblasti jižního pólu. Vodní pára se tak sice dostává do menších výšek než na Enceladu, ale to je pochopitelné s ohledem na větší gravitaci Jupiterova měsíce. Množství uvolněného materiálu by ale mělo být větší: cca 7000 kg, což je 35x více než v případě Enceladu.

Počet pozorování ledových gejzírů je ovšem zatím velmi malý, takže nelze s jistotou říci, že se jedná o dlouhodobý jev. Budou potřeba další pozorování.

Zdroj: JPL, planetary.org

Reklama